Vi går forrest med faglighed og bæredygtigt fællesskab

Det er vores målsætning, at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre til at lave uddannelser og undervisning, som modsvarer virkelighedens foranderlighed og kobler sig direkte til fremtidens fødevareproduktion i landbruget.

Fællesskab i hallen på Asmildkloster

Det handler bl.a. om at

    • flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
    • flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
    • erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
    • tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Vi tager således afsæt i de fire overordnede mål med erhvervsuddannelserne, og dermed de opstillede indikatorer i Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Vores kvalitetssystem

På Asmildkloster Landbrugsskole arbejder vi med kvalitet i en dynamisk proces, hvor vi hele tiden forholder os til egen praksis gennem forskellige former for evaluering, analyse og implementering af ændringer.

årshjul for kvalitetssystem

Vores tværgående trivselsteam står centralt i vores kvalitetssystem. Det er en gruppe af ledere og medarbejdere, som repræsenterer alle aspekter af uddannelserne. I teamet har vi konstant fokus på at gribe udfordringer og områder, hvor vi kan gøre det bedre og handle på det.

Nøgletal
Virksomhedstilfredshedsundersøgelse