Gennemsigtighed i sammenligning af uddannelser og institutioner

For at forbedre dine muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner, har man vedtaget loven om gennemsigtighed og åbenhed. Det betyder, at du her kan finde nøgletal om bl.a. gennemførsel, frafald og overgang til andre uddannelser for elever på Asmildkloster Landbrugsskole.

Er du interesseret i at dykke yderligere ned i data om erhvervsuddannelserne kan du gøre det på uddannelsesstatistik.dk (link åbner i nyt faneblad).

Fuldførelse og frafald

Nedenstående er gengivet ud fra nyeste data i uddannelsesstatistik.dk (pr. 20. feb 2023). Nogle data er således fra 2022, nogle fra 2021 og andre igen fra 2020, da det endnu ikke er muligt at hente alle data fra 2022 for de pågældende områder. Der er ligeledes områder, hvor de angivne data synes ufuldstændige, og vi har på den baggrund valgt at gengive følgende nøgletal.

Frafald under grundforløb på landbrugsuddannelsen på Asmildkloster Landbrugsskole (2020)

I perioden fra starten på grundforløbet til og med starten på uddannelsesaftalen er der en gennemførselsprocent på 93,6%. Heraf frafalder 3,8% efter afsluttet grundforløb og inden opstart på uddannelsesaftale. 

Frafald i overgangen mellem grundforløbets anden del og hovedforløbet (2021)

Tre måneder efter afslutning på GF2 opgøres det, hvor mange elever, der er i gang med hovedforløbet og har en uddannelsesaftale. I 2021 var dette tal 88,9% af eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole. Frafaldet fordeler sig således i 2021:

  • 6,7% var ikke startet på hovedforløbet (frafaldet i overgangen)
  • 4,4 % var startet på hovedforløbet men faldet fra
  • dvs. i alt et frafald på 11,1%

Ser man på den socioøkonomiske reference for elever på Asmildkloster Landbrugsskole (som er = 0,1367), kan man se et forventet frafald i 2020 på 10,61 %. 

Overgangsfrekvens
Overgangsfrekvensen fra GF1 til GF2 er 94,7% (data fra 2022).

Fuldførelse
Da data fra uddannelsesstatistik.dk vedr. fuldførelse fremstår ufuldstændig ift. egne opgørelser over aktivitet på skolen, har vi valgt at gengive data fra egne opgørelser. Her med fokus på de elever, som er aktive på hoveforløbets anden del samt studenterforløb, produktionslederuddannelsen og uddannelsen til agrarøkonom.

aktivitetstal AsmildklosterOvergangsfrekvens til anden uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført eller afbrudt erhvervsfagligt grundforløb eller studiekompetencegivende forløb fordelt på til-uddannelse kan findes på nedenstående link eller ses ved at downloade pdf:

Gå til uddannelsesstatistik og se overgangsfrekvensen til anden uddannelse for elever fra Asmildkloster Landbrugsskole >

Overgangsfrekvens til anden uddannelse (pdf) >

Beskæftigelsesfrekvens 

84,07% af eleverne, som færdiggjorde uddannelsen i 2020 er i beskæftigelse mod et landsgennemsnit på 79,40%.
I 2019 var beskæftigelsesfrekvensen på Asmildkloster 85% mod et landgennemsnit på 78%.

Læs mere på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/24.aspx >

Karakterer

Nedenfor findes gennemsnit af karakterer for EUX.

karaktergennemsnit eux 2021 og 2022