Gennemsigtighed i sammenligning af uddannelser og institutioner

For at forbedre dine muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner, har man vedtaget loven om gennemsigtighed og åbenhed. Det betyder, at du her kan finde nøgletal om bl.a. gennemførsel, frafald og overgang til andre uddannelser for elever på Asmildkloster Landbrugsskole.

Er du interesseret i at dykke yderligere ned i data om erhvervsuddannelserne kan du gøre det på uddannelsesstatistik.dk (link åbner i nyt faneblad).

  Nøgletal for gennemførsel på landbrugsuddannelserne

Frafald og gennemførsel på uddannelserne

Efter grundig gennemgang af data på  uddannelsesstatistik.dk (pr. 20. feb 2023) finder vi statistikkerne ufuldstændige og i uoverensstemmelse med de reelle tal fra egne optegnelser. Asmildkloster Landbrugsskole har derfor kvalificeret egne gennemførselstal med henblik på en mere nuanceret oversigt over frafald / gennemførsel.

I det efterfølgende kan du derfor finde

    1. Skolens egne gennemførselstal for EUD- og EUX-elever, der er dimitteret i 2021 og 2022.
    2. Data fra uddannelsesstatistik.dk jf. krav fra uvm.dk

Gennemførsel på Asmildkloster Landbrugsskole – egne gennemførselstal (1)

Skole opdeler eleverne i følgende kategorier;

  • Gennemført uddannelse (dimitteret)
  • Fortrudt uddannelsesvalg eller skoleskift (betragtes ikke som frafald på landbrugsuddannelsen)
  • Elever der er stoppet under uddannelse, ej bestået (betragtes som frafald på landbrugsuddannelsen)

EUD landmand

Data er fra elever, der påbegyndte deres uddannelse (Gf2 og Gf2 afkortet) i 2018 og 2019 og dimitterede i 2021, 2022 og enkelte i 2023.

Gennemførsel Asmildkloster

EUX landmand

Data er fra elever der påbegyndte deres uddannelse i 2017 og 2018 og dimitterede i 2020 og 2021.

Gennemførsel og frafald EUD

Data på gennemførsel fra uddannelsesstatistik.dk (2)

I perioden fra starten på grundforløbet til og med starten på uddannelsesaftalen er der en gennemførselsprocent på 93,6%. Heraf frafalder 3,8% efter afsluttet grundforløb og inden opstart på uddannelsesaftale. 

Frafald i overgangen mellem grundforløbets anden del og hovedforløbet (2022)

Tre måneder efter afslutning på GF2 opgøres det, hvor mange elever, der er i gang med hovedforløbet og har en uddannelsesaftale. I 2022 var dette tal 93,8% af eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole. Frafaldet fordeler sig således i 2022:

  • 0,7% var ikke startet på hovedforløbet (frafaldet i overgangen)
  • 5,5 % var startet på hovedforløbet men faldet fra
  • dvs. i alt et frafald på 6,2%

Ser man på den socioøkonomiske reference for elever på Asmildkloster Landbrugsskole (som er = 0,1367), kan man se et forventet frafald i 2020 på 10,61 %. 

Overgangsfrekvens
Overgangsfrekvensen fra GF1 til GF2 er 94,7% (data fra 2022).

Overgangsfrekvens til andre uddannelser - vejkryds på mark

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført eller afbrudt erhvervsfagligt grundforløb eller studiekompetencegivende forløb fordelt på til-uddannelse kan findes på nedenstående link eller ses ved at downloade pdf:

Gå til uddannelsesstatistik og se overgangsfrekvensen til anden uddannelse for elever fra Asmildkloster Landbrugsskole >

Overgangsfrekvens til anden uddannelse (pdf) >

Beskæftigelsesfrekvens 

84,07% af eleverne, som færdiggjorde uddannelsen i 2020 er i beskæftigelse mod et landsgennemsnit på 79,40%.
I 2019 var beskæftigelsesfrekvensen på Asmildkloster 85% mod et landgennemsnit på 78%.

Læs mere på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/24.aspx >

Beskæftigelsesfrekvens som landmand efter uddannelse

Karakterer

Nedenfor findes gennemsnit af karakterer for EUX.

Karaktergennemsnit for EUX 2021 og 2022