En god start på oplæringen

Som læremester har du en helt central rolle ift. at skabe en god start på oplæring (tidligere kaldte man det praktik) for din elev/lærling. Det vil vi gerne hjælpe med. Derfor har vi samlet en række vigtige informationer og guides, som kan vejlede dig, når vi sammen uddanner fremtidens landmænd.

Er der noget viden, du savner som læremester, er du meget velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Rebecca Bruun – HER

Læremester og elev i marken

Nyhedsbrev til dig, der er læremester

For at sikre, at der er den bedste sammenhæng mellem skole og læreplads, og at du får den information, du har brug for, har vi lavet et nyhedsbrev målrettet dig som læremester.

Nyhedsbrevet indeholder vigtig og vedkommende information om bl.a. Asmildkloster Landbrugsskole, om oplæring og om uddannelse. Det udkommer fire gange om året. Du tilmelder dig nyhedsbrevet her:

Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld nedenstående formular, hvis du gerne vil modtage vores nyhedsbrev til læremestre.

Du har nu tilmeldt dig nyhedsbrevet!

Om kort tid vil du modtage en bekræftelse i din email.

Klædt på til god oplæring

Jordbrugets Uddannelser har udarbejdet en guide til virksomheder ved ansættelse af lærlinge, hvor du bl.a. kan læse om godkendelse som læreplads, uddannelsesaftale med lærlingen og løn.

I guiden finder du også gode råd til, hvordan du skaber den bedste start på oplæringen ved at sørge for

  • en tydelig forventningsafstemning
  • at der er en oplæringsansvarlig
  • synlige spilleregler
  • at lærlingen bliver en del af fællesskabet

Du kan downloade hele guiden her ↓

Downlaod guide til ansættelse og god oplæring
Ko i stald

Vigtige informationer til læremestre

Kære landmand,
Du kan opslå ledige stillinger i din virksomhed på skolens “job-væg”. Den er synlig på skolen og bruges af mange der søger praktikplads / job i landbruget.

Stillingsopslaget må fylde en A4 side og sendes til asmildkloster@asmildkloster.dk

Fra modtagelsen er stillingsopslaget synligt på tavlen i 2 måneder, herefter tages det ned. Er din stilling fortsat ledig herefter må du sende et ny e-mail med dit opslg, så hænger vi det op igen.

Servicen er gratis.

En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 4 år, men kan i særlige tilfælde være gældende for en kortere periode.

Der er som regel begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden – normalt halvdelen af uddannelsesperioden.

Der fastsættes begrænsninger i antallet af elever under hensyntagen til produktionsomfang og antallet af beskæftigede på virksomheden, der kan påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar for oplæring af elever.

Ansøgning om godkendelse

For at blive godkendt som praktikplads skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema. Følg den “blå kasse” på hjemmesiden her.
Ansøgningsskemaet sendes direkte, når den er tastet elektronisk eller vedhæftes en e-mail og sendes til  info@judd.dk.
Såfremt man ikke har mulighed for at sende skemaet pr. mail, kan skemaet sendes med almindelig post.

Klagemulighed

Afgørelse om godkendelse til praktikvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden, herunder en vurdering af om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens mål og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.
En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til Undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende praktikpladser, Vester Voldgade 123, 1552 København V.

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Her er links til UVM’s informationssider herom.

Generel information

Her finder du links til formularer vedrørende uddannelsesaftaler

Som læremester og praktikvirksomhed har du sammen med skolen ansvaret for at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå de fastsatte mål for uddannelsen.

Dette samspil mellem skole og praktikplads udmønter sig bl.a. i krav om udfyldelse af praktikerklæring forud for en skoleperiode.

Praktikvirksomheder skal udfylde en praktikerklæring hver gang en elev har gennemført en praktikperiode. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen så de sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.

Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen.  Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

AFSLUTTENDE PRAKTIKERKLÆRING

Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring. Hvis praktikuddannelsen afsluttes med skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.

Her er link til download af praktikerklæringer

Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft. Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever.
Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold her.

Se regler for refusion til arbejdsgiver fra AUB – HER

Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2022 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2022 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • 11., 12. og 13. april 2022 (Påsken) – dette kan variere for forløbene
  • 27. maj, 2022 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2022 (Efterårsferien)
  • 21. december 2022 – 3. januar 2023 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.

Ønsker du mere information?
Du er altid  velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.  

Gå til kontakt os