Studievejledning tager udgangspunkt i dig

Vores vejlederteam står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål:

    • Er du er i tvivl om, hvad du skal i fremtiden?
    • Vil du gerne vide mere om de forskellige uddannelser på skolen?
    • Har du brug for hjælp, fordi du er ordblind eller har andre særlige behov?
    • Eller har du brug for at snakke med en, om dit uddannelsesforløb?

Når du har svært ved at læse, stave eller ved matematik

Har du svært ved at læse eller stave? Du kan sagtens få en uddannelse, du kan bruge til noget, alligevel. Vi opfordrer til, at du kontakter skolen 2-3 måneder før uddannelsesstart og fortæller om din udfordring.

Vi hjælper dig med at afdække dine udfordringer med læse-/skrivefærdigheder eller andre forudsætninger af indlæringsmæssig karakter. Sammen lægger vi en plan for hvilke hjælpemidler eller tiltag, der vil være gode for lige præcis dig.

Læs mere om at være ordblind på Asmildkloster her >

Dreng i undervisning

For dig, der ønsker at tage en videregående uddannelse

Studerende på skolen bruger også studievejlederen som sparringspartner for at lave en plan for deres videre studieforløb. Formålet med studievejledningen er at give dig den rette information og vejledning, så du kan foretage kvalificerede valg.

Aftal en tid til studievejledning

Skolens studievejledning har ingen fast kontortid. Du kan kontakte os pr. mail eller telefonisk for at aftale det mødetidspunkt, der passer dig bedst.

Se kontaktinfo nedenfor ↓

Hvem er vi?

Vi er tre medarbejdere, som varetager studievejledning på Asmildkloster Landbrugsskole, og vi glæder os til at høre fra dig.

Elin Maagaard

Studievejleder – plantefokus
em@asmildkloster.dk
86 67 32 22

Majbrit Duch

Kontorleder og studievejleder
md@asmildkloster.dk
86 67 32 22

Anne Bay

Læsevejleder og mentor
ab@asmildkloster.dk
86 67 32 22

Mere viden om

Er du ordblind?

Har en elev læse- eller skrivevanskeligheder, kan vi søge sps-styrelsen om kompenserende it.

Jo før vi kender behovet, jo bedre. Derfor spørger vi ind til det allerede, når I kommer til visitationssamtalen. Således kan vi have programmerne klar ved studiestart.

Skolen har egen læsevejleder, som afholder særligt tilrettelagte kurser i brug af it-programmerne.

Læsevejlederen har også lektiecafe for ordblinde og kan løbende hjælpe og støtte ved brug af it-programmer og gode strategier i øvrigt.

Vi kan udføre ordblindetesten, hvis der er behov for dette.

Skolen har valgt selv at investere i programmer, der støtter læsning og skrivning. Så man behøver ikke være ordblind, for at kunne bruge disse.

Andre udfordringer

Har eleven en diagnose, som medfører behov for ekstra støtte i forhold til at gennemføre uddannelsen, har vi mulighed for at søge studiestøttetimer til den enkelte elev og evt. tildele en mentor.

Der kan f.eks. gives hjælp til strukturering og overblik i forhold til skema og lektier samt til at skabe gode relationer til undervisere og klassekammerater.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du ringe til skolen på tlf: 86 67 32 22

Hvis du er over 25 år og gerne vil tage en erhvervsuddannelse, skal du have en realkompetencevurdering. Det hjælper vi dig med i studievejledningen. Læs mere her >

Kære elev, Du har nu mulighed for at tage 3 måneder af din landbrugspraktik i udlandet gennem Travel to Farm og din skole med tilskud fra ERASMUS + projektet; ” Local skills in a European context”.

Fordelen ved at tage praktik gennem ERASMUS+ er, at du får økonomisk støtte til dit ophold samt hjælp til at ordne alt det praktiske – bedre kan det ikke blive: et gratis praktikophold, hvor alt praktisk bliver ordnet for dig! Læs denne lille folder igennem og se, om du er kvalificeret til programmet… og så er det ellers bare om at komme i gang med at søge. Grib chancen nu – det bliver dit livs oplevelse!

Se folder med mulighederne her: