9 gode råd til, hvordan du støtter op og giver slip

Der er mange plusser ved, at dit unge menneske er elev og bor på Asmildkloster Landbrugsskole. Og ét minus; du kommer til at savne din søn/datter.

Der kan opstå et stort savn hos forældre, og man kan få følelsen af ikke at blive prioriteret. I mange familier har man været vant til at være tæt, og som forælder har man været primær omsorgsperson og fortrolig. Pludselig ændres dette – både fysisk og psykisk – og for nogle kan det være en svær proces.

Vi har derfor lavet 9 gode råd til dig på baggrund af skolens oplevelser med elever og forældre, der har afsluttet et år på Asmildkloster.

1. Giv os de vigtigste informationer om din søn/datter

Orienter os (dvs. din søn/datters kontaktperson) ved først kommende lejlighed om generelle bekymringer, skavanker, sygdomme eller psykiske udfordringer. Gerne allerede ved samtalerne I har med os forud for skolestart.

Det er  afgørende, at de lærere, der bliver ansvarlige for elevens trivsel, kender til spor i fortiden, som kan bruges til at forstå elevens fremtidige reaktionsmønstre.

Vi er vant til at få et kuld nye unge hvert år i august, der på nogle måder skal sættes fri af sin fortid. Men viden om elevens fortid kan hjælpe os til hurtigt at forstå elevens signaler og dermed støtte på den rigtige måde.

elever i trivsel på Asmildkloster Landbrugsskole

2. Lyt – men pas på med at blande dig

Hvis eleven ringer hjem med bekymringer eller brok, så lyt, men undgå at tage part i konflikten. Involver kontaktpersonen hurtigst muligt. Jo tættere en kontakt vi har med hjemmet, des nemmere er det for os at være hurtigt og præcist ude. 

Vi har stor erfaring med mange typer udfordringer; både på værelset, på de forskelige forløb, i de boglige fag, personligt, osv. Og det er fuldstændig afgørende, at vi får lov til at løse problemerne på skolen.

Der er mange hensyn at tage i konflikter, og det er vigtigt, at vi får lov til at inddrage alle involverede parter – og se udfordringerne fra alles perspektiver. Ikke kun din søn/datters. Husk på, at du kun hører deres perspektiv.

Det er vigtigt, at I ikke selv begynder at blande andre elever, forældre, m.fl. ind i konflikten eller træffer beslutninger uden om skolen.

Lyt til barnet, spørg ind, anerkend – og vær opfordrende så din datter/søn tager kontakt til kontaktpersonen på Asmildkloster.

3. Stol på den nye kontaktperson/klasselærer

Vi bruger meget energi på at se eleverne allerede fra første dag og lægge mærke til deres trivsel.

Væn din søn/datter til, at de skal tage kontakt til sin kontaktperson/klasselærer med spørgsmål eller udfordringer i stedet for at ringe hjem. Dvs. sæt dig på dine hænder i første omgang. Det er en vigtig del af modningsprocessen, at hjemmet tør give slip og stole på at skolen tager hånd om det.

Send evt. samtidig en mail til kontaktlæreren/klasselæreren om, at du har opfordret din søn/datter til at tage kontakt vedr. en bestemt problemstilling. Så kan vi kigge ”helt tilfældigt” forbi, og forsøge at stille de rigtige spørgsmål, der lægger op til, at eleven selv kommer på banen.

Det er en vigtig følelse for eleven selv at kunne tage initiativ til og dermed ejerskab over egne udfordringer.

gode råd til forældre

4. Intet nyt er godt nyt

Lav en aftale med jeres søn/datter om, at han/hun kontakter jer, når der er tid og overskud til det. Det er hårdt at starte på landbrugsskole, og der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til.

Det kan være en yderligere stressfaktor, hvis familien også skal serviceres med beskeder og opkald. Tidligere elever beretter om, at hvis familien trækker sig ud på sidelinjen og er tålmodige, så får man meget mere lyst til at ringe hjem og fortælle om, hvordan det hele går.

Så: Lav klare aftaler om kontakt og hav tålmodighed. Intet nyt er godt nyt!

5. Tal med dine venner/familie om savnet

Og bland din søn/datter uden om.

Mange elever føler, at de også skal trøste familien i deres savn af dem derhjemme, og det er et stort ansvar for mange samtidig med, at de selv skal forsøge at rive sig løs og falde til i en ny hverdag.

Selvfølgelig savner man et barn, der er på en kostskole. Især den første tid er hård, indtil man dels har vished om, at søn/datter er faldet godt til og er glad og tryg. Dels til man har vænnet sig til, at familien for en stund tæller én mindre i hverdagen.

Men lad være med at inddrage din søn/datter i savnet. For nogen kan det skabe hjemve eller dårlig samvittighed. Du kan også bruge kontaktpersonen/klasselæreren. Skriv, hvis du har brug for at få vished om, at barnet er ok. Det er ikke irriterende, og vi forstår det godt.

forældre og savn

6. Vi er på samme hold

Familiens holdning til skolen, de ansatte og vores hverdag er meget vigtigere, end du lige regner med. Hvis et skoleophold skal lykkes, er det afgørende, at elever, ansatte og familien er på samme hold. Vi skal stole på hinanden og være loyale overfor hinandens perspektiver.

Hvis der opstår en undren, så ret gerne spørgsmålene direkte til skolen – og inddrag aldrig barnet i jeres eventuelle forbehold.

Vi skal tro på det bedste i enhver – og tale med hinanden i stedet for om hinanden.

7. Stol på processen

Kriserne skal være der, og stort set alle elever vil opleve at møde udfordringer. Det kan være i form af hjemve, problemer på værelset eller at mange ting måske er helt anderledes, end eleven eller familien forventede.

Det er også, når det er svært, at vi lærer noget. Et succesfyldt skoleophold er ikke proportionalt med udeblivelsen af kriser, men derimod at vi får dem løst hurtigt og godt.

Nogle gange kan en løsning også være at lade tiden gå. Man kan ikke altid handle sig ud af uoverensstemmelser, men i stedet må man til tider stå nogle ting igennem. Vi tror på, at det er en kompetence, som det moderne menneske skal mestre i en foranderlig verden.

Brug familiens kontaktperson/klasselærer alt det I har brug for. Stol på os, når vi siger, at det kan løses.

råd til forældre til elever på Asmildkloster

8. Det tager et helt år

… at få en god start på en landbrugsskole.

De fleste har hørt andre snakke om, at deres søn/datter har haft et helt fantastisk år på landbrugsskole. Husk på, at minderne om netop dette er et sammensurium af et helt års oplevelser med nedture og opture. Det er hele modningsprocessen, det lange seje træk og udviklingen, der tilsammen udgør et fantastisk år.

Vær tålmodig i processen og læg mærke til alle de små skridt, som påbegyndes allerede første dag.

9. Nyd hvert sekund

Tiden på skolen går bare så hurtigt. Pludselig er året omme, og alle de gode oplevelser er blevet til minder for livet.

Nyd hver gang I besøger Asmildkloster og ser eleven i fællesskabet. Nyd at se jeres søn/datter udvikle sig. Nyd at den person, I sendte afsted, kommer hjem som et endnu mere modent ungt menneske med fornyet mod på livet og tro på sig selv og verden.

Vi glæder os til samarbejdet!

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål >