Selvevaluering som kritisk gennemgang og vurdering af egen praksis

Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Asmildkloster Landbrugsskoles procedurer for selvevaluering sikrer, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af skolens uddannelser med henblik på at vurdere skolens resultater i forhold til skolens mål.

Løbende indsamling af information

Vi har skitseret et årshjul, som visualiserer, hvordan forskellige evalueringsmetoder- og aktiviteter er en del af vores faste praksis. Herunder finder man bl.a. elevtrivselsundersøgelse, virksomhedstilfredshedsundersøgelse, psykisk og fysisk APV og arbejdslystmåling.

Se oversigt over skolens løbende informationsindsamling her >

Elever i trivsel

Trivselsteam arbejder for bedre uddannelser

Udover de forskellige evalueringsaktiviteter har vi på Asmildkloster Landbrugsskole et trivselsteam, som hele tiden arbejder med at

    • stille spørgsmål
    • indsamle relevant viden
    • diskutere og vurdere
    • handle og skabe løsninger

Formålet med trivselsteamet er at øge trivsel for alle på Asmildkloster Landbrugsskole, så vi i sidste ende også laver bedre undervisning og bedre uddannelser.

I trivselsteamet sidder repræsentanter fra alle områder på skolen.

Udvalgt område for selvevaluering

På baggrund af den løbende informationsindsamling har skolen udvalgt følgende område/tema:

Samarbejdet mellem lærling – virksomhed – skole

Skolens analyse og opfølgningsplan for området findes her (se under overskiften “Indsatsområder”) >