Sådan får du en lærling i din virksomhed

At være oplæringsvirksomhed er en unik mulighed for at bidrage til uddannelsen af fremtidens fødevareproducenter i landbruget. Først skal du imidlertid godkendes som læreplads og du skal have ansat en lærling/elev. Læs mere om, hvordan det foregår nedenfor.

elever fra Asmildkloster Landbrugsskole

 

Du kan opslå ledige stillinger i din virksomhed på skolens job-væg. Den er synlig på skolen og bruges af mange, der søger praktikplads eller job i landbruget.

Stillingsopslaget må fylde en A4 side og sendes til asmildkloster@asmildkloster.dk

Fra modtagelsen er stillingsopslaget synligt på tavlen i to måneder. Herefter tages det ned. Er din stilling fortsat ledig, skal du sende et ny e-mail med dit opslag. Så hænger vi det op igen.

En godkendelse som praktikplads er normalt gældende i 4 år, men kan i særlige tilfælde være gældende for en kortere periode.

Der er som regel begrænsninger i den periode, den enkelte elev må være i virksomheden – normalt halvdelen af uddannelsesperioden.

Der fastsættes begrænsninger i antallet af elever under hensyntagen til produktionsomfang og antallet af beskæftigede på virksomheden, der kan påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar for oplæring af elever.

Ansøgning om godkendelse

For at blive godkendt som praktikplads skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Du finder ansøgningsskemaet her (link åbner i nyt vindue).

Klagemulighed

Afgørelse om godkendelse til praktikvirksomhed vil i alle tilfælde blive foretaget ud fra en konkret vurdering af virksomheden, herunder en vurdering af om virksomheden kan gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens mål og om virksomheden kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

En eventuel klage over et afslag på godkendelse skal skriftligt fremsendes til Undervisningsministeriet, Ankenævnet vedrørende praktikpladser, Vester Voldgade 123, 1552 København V

 

En erhvervsuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Her er links til UVM’s informationssider herom.

Generel information

Her finder du links til formularer vedrørende uddannelsesaftaler

Søger du mere viden?

Når du allerede har fået en elev, skal du vide mere om bl.a.

  • praktikerklæringer
  • løn
  • refusioner
  • undervisningsfri dage

Klik her og gå til siden med info til dig, der har en elev i oplæring >