Elevtrivselsundersøgelse på Asmildkloster Landbrugsskole 2022

Skolen har i december 2022 gennemført elevtrivselsundersøgelse (ETU). 198 elever deltog i undersøgelsen.

Resultaterne af evalueringen omsættes i løbet af 2023 til konkrete indsatser, og der udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at evalueringens resultater omsættes til handling, der fastholder og udvikler skolens kvalitet.

Resultater fra seneste ETU

Generelt er elevtrivslen høj på Asmildkloster. På institutionsniveau er elevtrivslen i 2022 imidlertid marginalt lavere fra 4,0 til 3,9 i forhold til 2021 på en skala fra 0 – 5,0.

I undersøgelsen er der følgende trivselsindikatorer med tilhørende indikatorsvar:

Elevtrivselsundersøgelse 2022

Resultater fra de tidligere års elevtrivselsundersøgelser

Følgende data er hentet fra uddannelsesstatistik.dk (link åbner i nyt vindue). Her er det muligt at dykke yderligere ned i data vedr. trivsel blandt eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole.

Samlet indikator for elevtrivsel på Asmildkloster Landbrugsskole

Elevtrivselsundersøgelse - samlet indikator

Sådan læser du statistikken

Den samlede indikator beskriver den generelle trivsel, og er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål, som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner.

Alle indikatorerne måles på en skala fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.

Elevtrivsel for hver af de seks indikatorer

Elevtrivselsundersøgelse - indikatorer

Se baggrund for dataindsamling på uddannelsesstatistik.dk → https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx

Gå til siden med info om Asmildklosters kvalitetssystem >