Resultater fra seneste elevtrivselsundersøgelse

Følgende data er hentet fra uddannelsesstatistik.dk (link åbner i nyt vindue). Her er det muligt at dykke yderligere ned i data vedr. trivsel blandt eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole.

Samlet indikator for elevtrivsel på Asmildkloster Landbrugsskole

Elevtrivselsundersøgelse - samlet indikator

Sådan læser du statistikken

Den samlede indikator beskriver den generelle trivsel, og er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål, som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner.

Alle indikatorerne måles på en skala fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.

Elevtrivsel for hver af de seks indikatorer på Asmildkloster Landbrugsskole

Elevtrivselsundersøgelse - indikatorer

Se baggrund for dataindsamling på uddannelsesstatistik.dk → https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx

Gå til siden med info om Asmildklosters kvalitetssystem >