Elevtrivselsundersøgelse på Asmildkloster Landbrugsskole 2023

Skolen har i december 2023 gennemført elevtrivselsundersøgelse (ETU). 224 elever deltog i undersøgelsen.

Resultaterne af evalueringen omsættes i løbet af 2024 til konkrete indsatser, og der udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at evalueringens resultater omsættes til handling, der fastholder og udvikler skolens kvalitet.

Resultater fra seneste ETU

Generelt er elevtrivslen høj på Asmildkloster, hvor især fysiske rammer, velbefindende og praktik (oplæring) scorer 4 eller derover.

I forhold til det foregående år (2022) ligger niveauet tæt på samme sted, hvor det imidlertid kan bemærkes, at elevernes velbefindende er i fremgang.

I undersøgelsen er der følgende trivselsindikatorer med tilhørende indikatorsvar på en skala fra 1-5, hvor et udtrykker dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker bedst mulige trivsel:

ETU 2023

Resultater fra de tidligere års elevtrivselsundersøgelser

Følgende data er hentet fra uddannelsesstatistik.dk (link åbner i nyt vindue). Her er det muligt at dykke yderligere ned i data vedr. trivsel blandt eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole.

Samlet indikator for elevtrivsel på Asmildkloster Landbrugsskole

Samlet indikator for elevtrivsel

Sådan læser du statistikken

Den samlede indikator beskriver den generelle trivsel, og er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål, som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner.

Alle indikatorerne måles på en skala fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel.

Elevtrivsel for hver af de seks indikatorer

elevtrivselsundersøgelse på Asmildkloster

Se baggrund for dataindsamling på uddannelsesstatistik.dk → https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspx