Din uddannelse til en karriere i landbruget

Er du fascineret af naturen, elsker udfordringer og drømmer om at skabe bæredygtige løsninger? Så er uddannelsen til landmand på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg det helt rigtige valg for dig.

Her får du både en uddannelse på højt fagligt niveau og samtidigt bliver du en del af et stærkt fællesskab.

EUD landmand handler både om natur, teknologi og innovation

Du kommer til at arbejde med en mange forskellige områder:

 • Afgrøder, vækstforhold, naturens kredsløb, næringsstoffer
 • Husdyr, anatomi, adfærd, trivsel, dyrevelfærd
 • Brug og vedligehold af maskiner i stalden og i marken
 • Nye produktionsformer og sammenhæng mellem produktion og kvalitet
 • Teknologi, innovation, ledelse, planlægning, samarbejde og kommunikation
 • Naturforvaltning, vildtpleje og beskyttelse af biotoper

Du bliver specialiseret

Du starter bredt og senere vælger du et af specialerne: Planter, husdyr (kvæg eller gris) eller økologi. Vi står klar med dygtige og dedikerede undervisere, som vil hjælpe, udfordre og guide dig i din uddannelse.

Derfor skal du vælge Asmildkloster Landbrugsskole

På Asmildkloster vægter vi fællesskab og faglighed højt. Du vil få en hverdag i et af landets bedste undervisningsmiljøer for landbrugsuddannelser med nye faciliteter og et værdifuldt fællesskab med de andre elever. 

Efter skoletid er der mulighed for at dyrke dine interesser i aktivitetsklubben, hvor der hver dag er masser af muligheder i værkstederne, idrætshallen, fitnesscentret og meget mere.

Hør Andreas´ og Kathrines oplevelser med at tage en EUD på Asmildkloster Landbrugsskole →

Du tilmelder dig via www.optagelse.dk.
Har du brug for at vide mere er du altid velkommen til at kontakte skolen på tlf. 86673222.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Du kan starte op på grundforløb 1 (GF1), hvis du

  • er uddannelsesparat
  • har fået mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i folkeskolen.

Hvis det er mere end ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse
Du kan starte op på grundforløb 2 (GF2), hvis du

  • har fået mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i folkeskolen.

Du behøver ikke opfylde karakterkravet på 02, hvis du

  • har en uddannelsesaftale med en landmand.
  • har gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse, en ungdomsuddannelse eller et produktionsskoleforløb.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du vælge at starte enten på GF2 eller i oplæring/praktik og derefter begynde på GF2.

Hvis du er over 25 år
Hvis du er over 25 år og gerne vil starte på en erhvervsuddannelse som landmand, skal du have en realkompetencevurdering (RKV). Det hjælper vi dig med. Du kan læse mere om, hvordan du får lavet en RKV her >

Du kan få uddybet adgangskravene på Uddannelsesguidens hjemmeside >

Uddannelsen er opbygget af moduler, hvor du går i skole på Asmildkloster Landbrugsskole og moduler, hvor du er ude i en landbrugsvirksomhed i oplæring (praktik).

Din uddannelse sammensættes, så den passer til den baggrund, du kommer med (se optagelseskrav ovenfor). 

Grundforløb 1 (GF1)

Her arbejder du med en række fag, som giver dig grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden for landbruget. Derudover laver vi en flere praktiske projekter og kortere forløb fx.:

 • Drømmegården
 • Den gode landmand
 • Farmerdag
 • Danmarksturen
 • Den gode fortælling
 • Landbrugshistorie

Download faktaark om GF 1 (pdf) >

Grundforløb 2 (GF 2)

Nærmere info følger snarest.
Download faktaark om GF 2 (pdf) >

Hovedforløb 1 (HF 1)

Nærmere info følger snarest.
Download faktaark om HF 1 (pdf) >

Hovedforløb 2 (HF2 )

Nærmere info følger snarest.
Download faktaark om HF 2 (pdf) >

Opbygning af uddannelsen EUD

Grundforløb 1 på EUD landmand starter på følgende datoer de kommende år:

12. august 2024
11. august 2025
10. august 2026

Du er ude i oplæring (tidligere hed det praktik) to gange i løbet af din uddannelse. Her er du ansat i en landbrugsvirksomhed og får løn. Asmildkloster og virksomheden arbejder tæt sammen om at skabe den bedste oplæring for dig, hvor du har mulighed for at lære og udvikle dig.

lærepladsgaranti 

Læs mere om dine vilkår under oplæring her >

Betaling for at bo på skolehjemmet
Er du under 18 år og uden uddannelsesaftale bor og spiser du gratis på skolen.

Er du over 18 år eller har uddannelsesaftale koster det 612 kr. pr. uge at bo og spise på skolen. (Hvis du har over 75 mins transport med offentlig transport til skolen kan du få dette betalt af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Det kaldes 5-kvarters reglen.)

Andre udgifter
Der er en række udgifter forbundet med materialer, ekskursioner og studieture. 
Se detaljeret oversigt over alle udgifter her (pdf) >

Løn under oplæring/uddannelse
Du får løn under uddannelsen når du har indgået en uddannelsesaftale med en landbrugsvirksomhed. En typisk startløn er ca. 11.500 kr. det første år stigende mod 18.200 kr. i slutningen af din uddannelse. 

Se løntabel her >

Mulighed for SU
Når du er over 18 år, er der mulighed for at søge SU. Tjek su.dk eller ring til kontoret på Asmildkloster på tlf. 86 67 32 22 og spørg efter Dorthe Ramsdal.

9 ud af 10 af vores elever vælger at bo på skolen, imens de tager deres uddannelse. Det giver et helt særligt fællesskab og masser af fede oplevelser i fritiden.

Læs om vores skolehjem på Asmildkloster her >

Oversigtsbillede af Asmildkloster Landbrugsskole

Et praktikophold i udlandet er ikke bare en stor oplevelse, det kan også have stor betydning for din fremtidige karriere. Hvis du overvejer at tage et praktikophold i udlandet, har vi et bredt netværk, der dækker det meste af verden.

Når du er elev på en landbrugsuddannelse, kan du opnå rejsegodtgørelse og lønkompensation til ophold i udlandet. Det gælder også i de lande, der traditionelt er størst interesse for, herunder Australien, New Zealand, USA og Canada.

Du kan kontakte Asmildkloster Landbrugsskoles studievejledere for yderligere informationer.

Vores studievejledning hjælper dig, hvis du har brug for støtte, sparing eller hjælp. Det kan være til mange forskellige ting:

  • Ordblindhed og læse-/stavevanskeligheder
  • Udfordringer med matematikken
  • Særlige behov pga. en diagnose eller andre udfordringer
  • Viden om mulighederne i din fremtid

Læs mere om studievejledning på Asmildkloster her >

Når du er færdig med din uddannelse til landmand kan du arbejde som ansat på en gård eller selv drive dit eget landbrug.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig med en lederuddannelse inden for landbrug og fødevareproduktion. Det kan være som produktionsleder eller agrarøkonom.

I stalden