ESG og bæredygtighed på Asmildkloster

ESG står for Environment, Social og Governance. Det er en ramme for vores skole og virksomhed, som vi bruger til at arbejde struktureret med bæredygtighed.

Bæredygtighed skal være en naturlig del af hverdagen for både elever og ansatte. Derfor arbejder vi med bæredygtighed på 3 niveauer:

  1. Drift af skolen
  2. Bæredygtig dannelse – viden, færdigheder og kompetencer
  3. Netværk, partnerskaber, projekter og øvrige tiltag.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG i Asmildklosters ESG-strategi (download pdf) >

elever på Asmildkloster med geder
Vores ESG-rapport 2023
Vores ESG-strategi

Dokumentation af arbejdet med ESG på Asmildkloster

For at sikre det systematiske arbejde med bæredygtig udvikling på Asmildkloster udarbejder vi hvert år en ESG-rapport, som dokumenterer skolens nuværende situation i data og nøgletal.

ESG-rapporten er et fundament og en målestok for det fremtidige arbejde med at tage ansvar og gøre en forskel. På den måde kan vi arbejde databaseret med at sikre, at vi flytter os og bliver bedre.

Få hele overblikket over de mange indsatser og resultater i vores ESG-rapport fra 2023 (download pdf) >

Eleverne er vores vigtigste ressource

Rapporten handler meget om driften af skolen. Vores største bidrag til en mere bæredygtig fremtid sker imidlertid via vores arbejde med eleverne. Det er dem, der skal arbejde med de bæredygtige løsninger i fremtiden.

I den sammenhæng spiller FN´s verdensmål en helt afgørende rolle i vores måde at drive skole på. Vi blev i 2021 udnævnt til UNESCO verdensmålsskole, og det betyder at verdensmålene er en integreret del af vores uddannelser og hverdag. Vi har især fokus på de 4 følgende verdensmål:

  • Kvalitet i uddannelse 
  • Ansvarlig produktion og forbrug
  • Klimaindsats
  • Livet på landet

ESG strategi og ESG rapport

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide mere om vores ESG-arbejde? Så er du velkommen til at kontakte os. Tag fat i: