Klædt på til god oplæring

Jordbrugets Uddannelser har udarbejdet en guide til virksomheder ved ansættelse af lærlinge, hvor du bl.a. kan læse om godkendelse som læreplads, uddannelsesaftale med lærlingen og løn.

I guiden finder du også gode råd til, hvordan du skaber den bedste start på oplæringen ved at sørge for

  • en tydelig forventningsafstemning
  • at der er en oplæringsansvarlig
  • synlige spilleregler
  • at lærlingen bliver en del af fællesskabet

Du kan downloade hele guiden her > 

 oplæring

Det skal du vide, når du er oplæringsvirksomhed

Som læremester og oplæringsvirksomhed har du sammen med skolen ansvaret for at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå de fastsatte mål for uddannelsen.

Dette samspil mellem skole og praktikplads udmønter sig bl.a. i krav om udfyldelse af praktikerklæring forud for en skoleperiode.

Praktikvirksomheder skal udfylde en praktikerklæring hver gang en elev har gennemført en praktikperiode. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen så de sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.

Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen.  Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Afsluttende praktikerklæring
Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring. Hvis praktikuddannelsen afsluttes med skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen.

Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.

HER ER LINK til download af praktikerklæringer

Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft. Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever.
Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold HER.

Se regler for refusion til arbejdsgiver fra AUB – HER

Hvis du har en uddannelsesaftale med en elev, der skal på skoleophold på Asmildkloster Landbrugsskole i 2022 vil vi gøre dig opmærksom på, at der i perioden er følgende undervisningsfrie dage

  • Uge 7, 2022 (dog undtaget Afkortet forløb og Hovedforløb2)
  • 11., 12. og 13. april 2022 (Påsken) – dette kan variere for forløbene
  • 27. maj, 2022 (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Uge 42, 2022 (Efterårsferien)
  • 21. december 2022 – 3. januar 2023 (begge dage incl.) (Juleferien)

I undervisningsfrie perioder er eleven forpligtet til at vende tilbage til virksomheden, med mindre det er aftalt med dig som læremester, at eleven skal afvikle optjent ferie disse dage.