Når vi er ude af huset med Asmildkloster

Asmildkloster Landbrugsskole samarbejder med mange landmænd og virksomheder (fx maskinstationer). Derfor har skolen udarbejdet denne vejledning for besøg (→ et besøgskodeks, som findes nedenfor i fold-ud-menuen).

Vi har desuden gjort det tydeligt i vores guide til hverdagen til eleverne, hvilke regler og rammer der er for besøg ude af huset.

Dette er gjort for, at både elever, lærere, landmænd og andre besøgsværter ved, hvordan de skal forholde sig, og hvad de kan forvente under et besøg.

Asmildklosters besøgskodeks

 • Et besøg er altid aftalt på forhånd.
 • Besøgsværten skal kende formålet med besøget. Det kan f.eks. være, at eleverne skal løse en opgave.
 • Besøgsværten bestemmer f.eks. karantæneregler, brug af fodovertræk og engangsdragter, samt om der må medtages mobil i stalden.
 • Eleven skal kende formålet med besøget.
 • Vi forventer, at du udviser respekt og er stille når værten fortæller.
 • Ingen brug af mobil når værten fortæller, medmindre man bruger mobilen til noter.
 • Følger med den anviste rute og respekter altid en lukket dør.
 • Hav altid respekt for værtens ejendele.
 • Udvis respekt for de ansatte på ejendommen og det arbejde, de udfører.
 • Udvis respekt for dyrene og gå stille og roligt rundt. Lav ikke pludselige bevægelser og forskræk ikke dyrene. Gå ikke i dyrenes foder.
 • Tag kun billeder hvis du har fået lov (ingen deling påsnapchat og andre sociale medier).
 • Hvis der er forhold på ejendommen, som du kan være i tvivl om, så gå altid til din lærer og spørg om, hvordan I forholder jer.
 • Gå altid i bad efter grisebesøg.
 • Støvler vaskes altid med sæbe og varmt vand umiddelbart efter besøg.
 • Tøjet vaskes.

Når vi er ude af huset med Asmildkloster

Regler og rammer for besøg på ejendomme

(Udklip fra Guide til hverdagen pkt. 1.12).

 • Der er ALTID 24 timers karantæne forud for besøg på svine og fjerkræ ejendomme.
 • Vær OBS på weekendvagter. Det anses som fravær, hvis karantænereglerne ikke kan overholdes i forbindelse med besøg, fra tirsdag morgen til torsdag eftermiddag.
 • Ved udenlandsbesøg er der 48 timers karantæne fra man krydser grænsen til DK. Gælder også en tur over grænsen.
 • Mød altid op i rent arbejds- og fodtøj. Ved kvægbesøg skal du altid medbringe rene gummistøvler
 • Du omtaler den besøgte ejendoms staldanlæg, produktionsresultater, medarbejdere m.m. med ordentlighed og respekt.
 • Under besøget udviser du helt almindelig respekt for besøgsværten. Du lytter aktivt og viser interesse for det besøgte, uanset hvordan din holdning i øvrigt er omkring det besøgte.
 • Hvis du skal bruge dokumentation til opgaver: Spørg altid om du må tage billeder og video i forbindelse med besøget. Du følger altid værtens og lærerens anvisninger.
 • Du skal have læst og være indforstået med skolens besøgskodeks (se fold-ud-menuen ovenfor).