Sammen får vi ting til at gro

På Asmildkloster Landbrugsskole får vi unge mennesker til at vokse i et bæredygtigt fællesskab, hvor nysgerrighed og lysten til at lære spirer på en grobund af høj faglighed, dedikerede medarbejdere og et tæt samarbejde med landbrugserhvervet.

Vi baserer vores arbejde på et klart formål, en vision og nogle værdier, som vi alle er fælles om.

Skolens grundlag

Sammen med landbrugserhvervet giver vi i et stærkt fællesskab de bedste rammer og vilkår for at lære. Vi udvikler og gennemfører praksisnære uddannelser af høj kvalitet hvor personlig udvikling, bæredygtighed, teknologi og faglighed er i fokus.

Små fotos som illustrerer formålet på Asmildkloster

Vi har og udvikler løbende stærke kompetencer indenfor alle fagområder og specialer på EUD/EUX og lederuddannelserne. Vi arbejder for høj trivsel under uddannelsen, både på skoleophold og på arbejdspladsen. Vi vil at elever, lærlinge og studerende hver dag viser nysgerrighed og lyst til at lære, og at de oplever Asmildkloster som et sted med plads til forskellighed – plads til alle, men ikke til alt.

Vores elever, lærlinge og studerende skal i sammenhængende og helhedsorienterede uddannelser udvikle viden, færdigheder og holdninger, som gør den enkelte i stand til at mestre deres omgivelser, forstå sig selv og tage aktiv del i samfundet. Vi vil udvikle medarbejdere, mellemledere og ejere i landbrugs- og fødevareerhvervet til at være dynamiske, innovative og selvstændige i en bæredygtig dansk og internationalt fødevareproduktion.

ESG væg på Asmildkloster

Mod
Vi kigger fremad og opad. Vi tør tage udfordringer. Vi vil være proaktive og gøre en forskel.

Ordentlighed
I vores adfærd (ord, tale og kropssprog) er vi ordentlige over for alle vi er i kontakt med i vores arbejde. Vi er ærlige og direkte i vores kommunikation med hinanden. Vi udviser respekt overfor hinanden.

Samarbejde
Vi ønsker internt og eksternt at styrke og udvikle samarbejde mellem alle uanset position i skolens netværk.

Ansvarlighed
Vi er og vil være rollemodeller. Vi tager ansvar når det kræves. Vi kigger ikke væk og lader noget ligge. Vi ser det som en del af vores opgave at lære vores elever, lærlinge og studerende dette.

elever på Asmildkloster Landbrugsskole

Download  Asmildkloster Landbrugsskoles vedtægter her (pdf åbner i nyt vindue) >

Vedtægterne er vedtaget af skolens bestyrelse den 18. marts 2009.

Under opdatering (december 2023)

En skole med en stærkt bagland, en god historie og en spændende fremtid

Udover vores formål, værdier og vision står vi på skuldrene af en lang historie, som startede helt tilbage i 1908. Siden da har skolen udviklet sig til i dag at være en moderne uddannelsesinstitution.

bestyrelsen på Asmildkloster

Bestyrelse >

Se hvem der sidder i skolens bestyrelse.

Historisk billede af Asmildkloster

Skolens historie>

Dyk ned i skolens historie tilbage til 1908.

Gammel traktor på marken foran Asmildkloster

Regler, rammer og politikker

Se de regler og rammer som vi arbejder inden for på Asmildkloster >

Kvaliteten spirer
Verdensmålsskole