Historien bag Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildkloster Landbrugsskole blev indviet den 31. oktober 1908. Forud var gået nogle år, hvor jægermester Aage Krabbe af Hald havde arbejdet med etableringen af landbrugsskolen på Asmildklosters jorde sammen med Viborg Amts Landøkonomiske Forening.

Ved skolestart var der 72 elever på 2 mands værelser og ved indvielsen sagde skolens første forstander, på baggrund af skolens værdigrundlag – at skolen skulle være en ren fagskole for landvæsen og ikke en folkehøjskole.

Allerede i 1914 havde skolen pladsmangel og i 1920 rundede skolen 100 elever. I 1921 oprettedes der et kursus for skovfogedelever – den første af sin art i Danmark. Denne uddannelse fortsatte frem til 1978, hvor uddannelsen blev flyttet til Gribskov på Sjælland, -og nu videre til Skovskolen som er en del af Københavns Universitet.

Asmildkloster havde vokseværk

I 1954 blev der bygget maskinhal, i 1969 ny undervisnings- og værelsesfløj med 44 elevværelser.

I 1970 blev ”Vansøgård” købt og i 1977 blev ”Ministergården” købt. I slutningen af 90`erne blev gårdene solgt fra og samarbejdsaftaler med områdets landmænd blev etableret til brug for praktikundervisningen.

Midt i 80`erne blev kursusejendommen ”Præstefløjen” bygget og senere i 80’erne kom idrætshallen på P-pladsen som i dag er blevet maskinhal.

I 2007 købte skolen en gård på Aalborgvej til praktikundervisning. Alle de gamle bygninger blev revet ned og der blev bygget et nyt stuehus som i dag er udlejet. Der blev bygget en maskinhal på 1000 kvm og mange af Asmildklosters maskiner er placeret her. Jordarealet på 15 hektar anvendes primært som ”kravlegård” for vores elever og til sprøjteundervisning. Der er ingen husdyr.

I 2012 blev skolens værelseskapacitet øget med 64 senge da Boligselskabet Sct. Jørgen købte ”grunden i luften” over værkstederne. Her har skolen nu lejet sig ind i det der kaldes ”Klostermarken”

Skolen blev yderligere udvidet i januar 2017. 4.400 nye m2 stod klar til brug med i alt 140 senge, nye undervisningslokaler, ny hal, fitnesslokale, fællesområder og et samlet sted for administration, lærere og ledelse.

Skolen etablerede i 2018 et udendørs undervisningslokale ” Haver til maver”. Fra april til oktober har skolen næsten dagligt besøg af folkeskoleelever som lærer om principperne i fra ”jord til bord”.

I marts 2021 købte Asmildkloster Landbrugsskole “Kløverhøjgaard” på Kistrupvej 12 – Tæt på skolens nuværende gård på Aalborgvej. Skolen råder nu over 70 ha jord og et hyggeligt bygningssæt på Kistrupvej 12.

I 2019 undervises der på Asmildkloster Landbrugsskole ca. 250 landbrugselever EUD/EUX  samt på landbrugets lederuddannelser Produktionsleder og Agrarøkonom. Asmildkloster Landbrugsskole kan tilbyde skolehjem til i alt 340 elever.

Forstandere og forstanderinder

Igennem 112 år har 7 forstandere og forstanderinder arbejdet på Asmildkloster;

l                       Henrik & Ellen Hauch                                                      1908-1934

II                      Jens & Augusta Fastrup                                                  1934-1960

III                     Svend & Ruth Øvle Spanner                                           1960-1981

IV                     Michael & Birthe Christensen                                         1981-1996

V                      Søren Hendriksen                                                            1996-2002

VI                     Keld Mikkelsen                                                                 2002-2012

VII                    Lars & Birgitte Møgelbjerg Andersen                              2012 –