For dig der har brug for ekstra hjælp og støtte

Er du ordblind? Har du en diagnose som f.x. autisme, ADHD eller angst? Eller har du måske et fysisk handicap, som gør at du har nogle særlige behov? Så kan du være berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS).

specialpædagogisk støtte

Sådan hjælper vi

Vi står vi klar til at hjælpe dig i gang med et støtteforløb, hvor vi får afdækket netop dine behov. Vi hjælper dig bl.a. med at

  • strukturere dit skolearbejde
  • understøtte din sociale trivsel 
  • tage ”de svære samtaler”.

Det er ligeledes en mulighed at få støtte i oplæringsperioderne. Kontakt os for at høre mere.

Din indsats

Du får hjælp fra os, og samtidigt forventer vi, at du er klar til at yde den indsats, det kræver at nå i mål. Dvs. du skal være klar til at tage imod hjælp og samtidigt arbejde selvstændigt med dine udfordringer. 

Hvem er vi

Anne er uddannet landmand, lærer og læsevejleder med mange års erfaring i brug af læsestrategier og kompenserende it-hjælpemidler. Hun har også arbejdet med de unges mindset omkring det, at være ordblind. Ligeledes har hun uddannelse og erfaring som mentor og vejleder for unge med særlige behov.

Klaus har arbejdet som gymnasielærer i en længere årrække og har prøvet kræfter med en række andre skoleformer. Som uddannet læsevejleder har han stor indsigt i læse- og skrivevanskeligheder. Derudover har han en masse erfaring med at arbejde med unge med psykiske diagnoser af forskellig art, hvor han særligt gør stor brug af sin viden om det at være elev.

Anne Bay læsevejleder
Anne Søndergaard Bay

Læsevejleder og mentor
ab@asmildkloster.dk

Klaus læsevejleder
Klaus Gluud Larsen

Læsevejleder og mentor
kgl@asmildkloster.dk

Mere viden til dig der er

Det gør vi på Asmildkloster

På Asmildkloster Landbrugsskole vil vi gerne skabe de bedste rammer for dig, som er ordblind. Det betyder, at vi tilbyder:

  • Hjælpemidler som er klar ved studiestart
  • Fastansat læsevejleder tilknyttet
  • Lektiecafe for ordblinde
  • Kursus i læse-skrive teknologi
  • Mulighed for ordblindetest
  • Ekstra tid ved prøverne

Det siger eleverne

Det er ingen hindring at være ordblind, og vores elever siger at:

  • Ordblinde hjælper hinanden.
  • Her er en lærer, der fordyber sig i, hvordan man kan få hjælp. Det er så rart.
  • Her kan vi få hjælp – og det er også nødvendigt.
  • Jeg får mere hjælp her, end i folkeskolen.

Hvis du vil vide mere

Har du en lægeerklæring, kan vi søge hjælpemidler og/eller støttetimer hjem til dig. Det kan f.eks. være hvis du er hørehæmmet eller har klumpfod. Hjælpemidler kan f.eks. være hæve-sænkebord eller audioudstyr.

Hvis du vil vide mere

Har du en diagnose på en psykisk udfordring – f.eks. autisme, ADHD eller angst – kan vi søge støttetimer til dig, så du kan få tilknyttet en mentor.

Der er ikke tale om terapi eller behandling; din mentor er ikke psykolog. En mentor kan hjælpe mig med struktur, overblik samt aftaler, der kan give dig større ro og tryghed. Det kan være i form af samtaler og/eller faglig støtte i relevante undervisningssituationer.

Hvis du vil vide mere