Sådan er din økonomi under uddannelse

Når du er i gang med en landbrugsuddannelse, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på i forhold til din økonomi. Læs mere og se, hvor du kan finde hjælp.

økonomi på uddannelsenHer finder du bl.a. information om

  • hvad det koster at bo på skolen
  • udgifter til undervisningen
  • hjælp til SU
  • mulighederne for at søge legater og fonde
  • hvor du finder information om skat

Økonomi under uddannelse

Deltagelse i undervisning på en erhvervsskole er i udgangspunktet gratis for eleven.

Der er dog følgende betalinger:

 • Betaling for kopier samt elevers egen print. Betalingen beregnes som et gennemsnit pr. elev, ud fra skolens omkostninger hertil.
 • Elever der aktivt tilvælger aktivitetsklubben betaler herfor.
 • Elever der tilvælger privatist eksamen på Akademiuddannelserne betaler herfor.
 • Der betales et a’conto beløb for studieture. Studieture afregnes efter de faktiske omkostninger og opgøres i et regnskab for turen.
 • Der betales et depositum for lånebøger og værelse.

Elever der kan se en fordel i at købe udvalgte bøger til ejendom får mulighed herfor ved skolestart.

Download skema med skoleomkostninger pr. 1. august 2024 >

Giver skemaet anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skolens administration direkte på telefon 8667 3222.

Søg altid SU inden du starter dit skoleforløb. Du kan søge en måned før, du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse.

Find svar og vejledning på www.su.dk >

Er du ikke dansk statsborger eller bosiddende i Danmark skal du kigge nærmere på disse sider: http://www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/

Virksomheden skal aflønne eleven under både praktikperioder og skoleophold fra den dag uddannelsesaftalen træder i kraft. Der er imellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) indgået en overenskomst om bl.a. arbejdstid, løn og arbejdsforhold for elever.
Eleven ansættes i virksomheden som lønmodtager med elevløn. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst for området.

Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Yderligere oplysninger omkring løn og ansættelsesforhold ved barsel, ferie, sygdom m.m. kan fås ved henvendelse til lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer eller kommuner.

Du kan læse mere om løn og ansættelsesforhold her >

Der er god mulighed for at søge økonomisk støtte via forskellige fonde og legater. Vi har samlet en række af de særligt relevante muligheder for dig på siden her:

Legater og fonde

Elever kan have transporttid som har betydning for vurdering af elevens betaling for skolehjem. 

Har eleven en uddannelsesaftale, men under 5 kvarters rejsetid med offentlig transport fra bopæl til skole morgen, samt fra skole til bopæl efter endt skoletid, så skal eleven selv betale for skoleopholdet.

Asmildkloster Landbrugsskoles vurdering af transporttid medtager ventetid udover 30 minutter pr. dag i vurderingen af eleven transporttid.

Har du styr på din skat?
Find svar på dine spørgsmål i Skats gør-det-selv-guide til unge og studerende:

Skat´s guide til unge og studerende >

Elever, der er kommet til skade ved undervisning under arbejdspladslignende forhold, kan søge erstatning.

Få svar på spørgsmål om forsikring af elever på erhvervsskoler på Undervisningsministeriets hjemmeside >