Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022

Der er gennemført en VTU i 4. kvartal 2022 med oplæringsvirksomheder, som har elever fra Asmildkloster Landbrugsskole ansat. 24 virksomheder har afgivet svar, hvilket giver en svarprocent på 14%.

I undersøgelsen spørges der ind til følgende områder:

 • Kontakt til skolen
 • Elevernes evne til at begå sig på arbejdspladsen, motivation, færdigheder og viden om fagområdet
 • Samarbejde med skolen
 • Information og vejledning
 • Generel tilfredshed med samarbejdet med skolen

Oplæring ude i marken

Den generelle tilfredshed med samarbejdet mellem skole og virksomhed

Når virksomhederne bliver spurgt, hvor tilfredse de er alt i alt omkring samarbejdet med Asmildkloster Landbrugsskole, er svarscoren 7,3 ud af 10. Til spøgsmålet om i hvilken grad samarbejdet med skolen lever op til virksomhedens forventninger er svarscoren 7,5 af 10.

Svarscore for de andre områder i VTU findes i rapporten her (pdf) >

Indsatsområder

På baggrund af undersøgelsen findes det relevant at arbejde med følgende indsatsområder:

Generelt vedr. gennemførsel af undersøgelsen
Svarprocenten skal forbedres. Dvs. der skal arbejdes med

  • at min. 100 virksomheder skal svare
  • forudgående information
  • sikring af database
  • rykker ved manglende besvarelse
  • igangsøttelse af undersøgelse fra uge 43

Eleverne
Her fastholdes de nuværende indsatser.

Samarbejdet med oplæringsvirksomhed
Virksomhederne skal vide, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne. Det gøres ved at

  • informere til virksomhederne vha. relevante kanaler (fx. nyhedsbrev, hjemmesiden, e-boks, læremesteraften, servicebrev mv.)

Samarbejdet omkring elevens udvikling skal derudover styrkes. Det gøres bl.a. ved

  • udvikling og implementering af en ny app “Din uddannelse”
  • besøg på virksomhederne
  • brug af praktikmappen

Information og vejledning
Det er vigtigt, at virksomheden har den nødvendige viden om regler og mål, og at virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold vedr. eleven/oplæring. Dette styrkes vha.

  • information på skolens hjemmeside
  • nyhedsbreve
  • “Lærermesterens værktøjskasse”
  • servicebrev ved indgåelse af uddannelsesaftale
  • læremesteraftener på skolen

Generelt
Skolen skal udarbejde og informere om “Dette kan du forvente, når du har en lærling, der gennemfører sin uddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole“. Skolens nyetablerede uddannelsesråd og skolens bestyrelse skal inddrages i udarbejdelsen heraf.

Samlet rapport over VTU

Download rapport over VTU udarbejdet af forstander, Lars Møgelbjerg Andersen (pdf) >

Gå til siden med info om Asmildklosters kvalitetssystem >