Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023

Der er gennemført en VTU i 4. kvartal 2023 med oplæringsvirksomheder, som har elever fra Asmildkloster Landbrugsskole ansat. 98 virksomheder har afgivet svar, hvilket er en ret signifikant stigning i svarprocent på 326% siden 2022.

I undersøgelsen spørges der ind til følgende områder:

  • Kontakt til skolen
  • Elevernes evne til at begå sig på arbejdspladsen, motivation, færdigheder og viden om fagområdet
  • Samarbejde med skolen
  • Information og vejledning
  • Generel tilfredshed med samarbejdet med skolen

Oplæring ude i marken

Konklusioner og handlinger

På baggrund af undersøgelsen kan der drages følgende konklusioner, som skal føre til en række handlinger beskrevet kort her. 

Generelt vedr. gennemførsel af undersøgelsen

Svarprocenten skal forbedres yderligere. Det gøres ved at finpudse seneste tilgang til indhentning af resultater.

Eleverne

På baggrund af undersøgelsen iværksættes/fortsættes følgende initiativer:

 • Udarbejdelse af omfattende plan for elevbesøg og dataregistrering med en mere fokuseret tilgang
 • Efterbehandling af data indsamlet ved elevbesøg
 • Fortsat brug af appen “Din uddannelse” til trivselsmåling
 • Lærlinge inviteres til “Kom-hjem-aften” på skolen under deres oplæring

app til samarbejde mellem skole og oplæringsvirksomhed

Samarbejdet med oplæringsvirksomhed

Virksomhederne skal vide, hvad eleven arbejder med i skoleperioderne, og hvilke færdigheder og viden, der forventes af deres kommende lærlinge efter endt skoleophold.

Derfor skal der

 • opsættes et overblik over viden, færdigheder og kompetencer, som eleverne har tilegnet sig under skoleophold. Dette overblik skal være let overskueligt, og skal kunne overleveres til en læremester/oplæringsansvarlig inden en kommende elev starter i oplæring.
 • arbejdes videre med appen “Din uddannelse” ift. oplæringsmål (se uddybende beskrivelse i hele rapporten (pdf åbner i nyt vindue).

Information og vejledning

Det er vigtigt, at virksomheden har den nødvendige viden om regler og mål, og at virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen om forhold vedr. eleven/oplæring. Dette styrkes vha.

  • onboardingpakke til læremestre/oplæringsansvarlige

  • revidering af asmildkloster.dk ift. bedre indgang for læremestre til kontaktpersoner og kontaktoplysninger

Oplæring, læremester og elev

Generelt

Som læremester for lærlinge fra Asmildkloster Landbrugsskole er det vigtigt at være bedst muligt rustet til opgaven. Skolen vil derfor fokusere yderligere på dette område og vil løbende udvikle nye og forbedrede værktøjer til formålet.

Skolens uddannelsesråd og bestyrelse vil blive inddraget i udviklingsprocessen for at sikre, at der træffes informerede beslutninger og at initiativerne bliver endnu mere effektive og relevante.

Samlet rapport over VTU

Download rapport over VTU (pdf åbner i nyt vindue) >

Gå til siden med info om Asmildklosters kvalitetssystem >