Skolens bestyrelse

Medlemmerne i skolens bestyrelse er:

 • Søren Rasmussen, Formand, Hobrovej 4A, Frandsbjerg, 9550 Mariager, tlf 9854 1575, mobil 20740901
 • Bjarke S. Andersen, Næstformand, medlem af forretningsudvalget, elevforeningen
 • Jakob Krog Slot, medlem af forretningsudvalget, elevforeningen
 • Henrik Nielsen, Familiebruget Midtjylland
 • Jacob Gade, Landboforeningen Midtjylland
 • Lars Kristensen, Fjordland
 • Majbrit Nørgaard, Viborg Kommune
 • Marie Krabbe, Fjordland
 • Kristian Gade, Landboforeningen Holstebro – Struer (Tilforordnet)
 • Olav Nørgaard, Region Midtjylland
 • Hanne Andersen, 3F i Viborg.
 • Charlotte Schmidt, medarbejderrepræsentant TAP personalet.
 • Lars C. Nielsen, medarbejderrepræsentant pædagogisk personale
 • Maria Rønd, elevrepræsentant
 • Sofus F. V. Hammershøj, elevrepræsentant

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra elevforeningen samt af medlemmer udpeget af Dansk Landbrug( Landboforeningerne og Familielandbruget). Derudover er der valgt 1 repræsentanter fra henholdsvis Viborg kommune, Region Midtjylland og 3F