Skolens bestyrelse

Søren Rasmussen, Formand, Hobrovej 4A, Frandsbjerg, 9550 Mariager, tlf 9854 1575, mobil 20740901

Bjarke S. Andersen, Næstformand, medlem af forretningsudvalget, elevforeningen

Nikolaj Foldager Kjærgaard, medlem af forretningsudvalget, elevforeningen

Henrik Nielsen, Familiebruget Midtjylland

Jacob Gade, Landboforeningen Midtjylland

Lars Kristensen, Fjordland

Majbrit Nørgaard, Viborg Kommune

Marie Krabbe, Fjordland

Kristian Gade, Landboforeningen Holstebro – Struer (Tilforordnet)

Jakob Krog Sloth, elevforeningen

Olav Nørgaard, Region Midtjylland

Kasper I. Terkelsen, 3F i Viborg.

Vakant, medarbejderrepræsentant TAP personalet.

Lars C. Nielsen, medarbejderrepræsentant pædagogisk personale

Vakant, elevrepræsentant

Johannes Sørensen, elevrepræsentant

Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra elevforeningen samt af medlemmer udpeget af Dansk Landbrug( Landboforeningerne og Familielandbruget). Derudover er der valgt 1 repræsentanter fra henholdsvis Viborg kommune, Region Midtjylland.og 3F

“Du er velkommen til at booke en samtale hvor vi sammen med dig afklarer mulighederne og spørgsmål – så du har det bedste grundlag for at træffe en beslutning om uddannelse og din fremtid.