Økonomiunderviser søges….

Erhvervsuddannelsen til Landmand

Vi søger en ny kollega til undervisning i Økonomi på erhvervsuddannelsen – Landmand samt de 2 lederuddannelser Produktionsleder og Agrarøkonom.

Du har viden og interesse for økonomi og økonomistyring samt stor lyst til at undervise. Samtidigt har du blik for økonomiens samspil med de øvrige processer i virksomheden og i samfundet i øvrigt.

Dine opgaver:

 • undervisning i økonomi på landbrugsuddannelsen
 • undervisning hvor viden om, færdigheder i og holdninger til opgaverne i landbruget er i fokus
 • samarbejde i et engageret lærerteam, hvor pædagogik og didaktik er en naturlig del af hverdagen
 • evt. mulighed for undervisning i andre fagområder du måtte have kompetence i og interesse for
 • udvikling, evaluering og dokumentation af uddannelsesforløb og temaer i undervisningen
 •  vagter og lektiehjælp som en del af et aktivt kostskolemiljø

Din baggrund og kompetencer:

 • Du har bred indsigt i forskellige produktionsgrene i primærerhvervet og en naturlig interesse for at blive klog på både nutidens og fremtidens landbrugs- og fødevareproduktion.
 • Købmandsskab – du har sans for en god forretning. I alle dispositioner i virksomheden og dette købmandsblik formår du at lære videre til fremtidens landmænd uanset om de gør karriere som landmand, leder eller iværksætter.
 • Regnskabskyndig – Du kan læse, analysere og forstå et regnskab og sammenhængene heri. Det kan være på nøgletalsniveau, men du har flair for især de driftsøkonomiske sammenhænge og detaljer i virksomheden.
 • Budgeterfaring – Du kan lave et budget der afspejler en landbrugsvirksomheds økonomi i budgetperioden. Herunder skal du mestre de driftsmæssige forudsætninger og dispositioner der afspejles i budgettet.
 • Finansiering – Du har indblik i hvordan der fremskaffes attraktiv kapital til etablering, køb og drift af en virksomhed.
 • Du har kendskab til ejerformer, selskabskonstruktioner og organisering af virksomheder i landbruget. Både de etableringsformer der er udbredte i dag, men også de muligheder og nye etableringsformer der er på vej.
 • Du vil og kan samarbejde med dine kolleger. Du er nysgerrig ift. andres tanker, ideer og handlinger og du tør stille spørgsmål og byde ind med dine egen viden og erfaringer, således at din egen og fælles praksis udvikles.
 • Du er ”fagnørd” og elsker at vedligeholde og opdatere din viden fagligt og pædagogisk
 • Måske er du uddannet som agrarøkonom, teknolog, agrobusiness economist, revisor, økonom etc.
 • Du kender til landbrugserhvervet, kulturen i landbruget og er fagligt engageret
 • Du kan koble teori og praksis og engagere elever så de bliver så dygtige som de kan uanset deres individuelle niveau.

Tiltrædelse senest august 2021.

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den faglige organisation, CO2/uddannelsesforbundet. Der er tilknyttet en attraktiv pensionsordning til stillingen. Der er andre ”personalegoder” som oplyses ved samtale/ansættelse.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. maj 2021, kl. 12.00 til Asmildkloster Landbrugsskole stilet til pædagogisk leder Kristine Lund, E-mail;  kml@asmildkloster.dk

Spørgsmål kan rettes til pædagogisk leder Kristine Lund på ovenstående mail eller på telefon  2544 9200

På Asmildkloster Landbrugsskole udbydes alle trin af landbrugsuddannelsen på EUD, EUX og studenterindgang samt landbrugets lederuddannelse som Produktionsleder og Agrarøkonom. En del af uddannelsens praktiske træning og undervisning sker hos en række af områdets landbrugsvirksomheder.

Asmildkloster Landbrugsskole har 233 årselever i 2020. Skolen skolehjem har plads til 338 elever og er pt. fuldt besat. Der er 45 medarbejdere heraf 25 undervisere. Se mere på www.asmildkloster.dk

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse