Uddannelseskonsulent søges

Uddannelseskonsulent

Danmarks Landbrug har brug for dygtige medarbejdere, ledere og ejere. De store muligheder for iværksætteri og innovation i fremtidens bæredygtige landbrug og den grønne omstilling kræver kloge hoveder og hænder. Asmildkloster Landbrugsskole vil sætte yderligere fokus på opgaven med at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse og karriere i Danmarks Landbrug.

Indsatsen handler om rekruttering, styrket samarbejde med erhvervet og udvikling af Asmildkloster Landbrugsskoles kapacitet og kompetencer til denne indsats.

Vi søger en uddannelseskonsulent der vil være omdrejningspunkt for indsatserne. Indsatserne er mange og meningsfyldte. Asmildkloster Landbrugsskole er en lille og agil organisation. Du vil arbejde tværorganisatorisk og få et tæt samarbejde med ledelse og kolleger der arbejder med studievejledning, markedsføring, kommunikation, projekter m.v.

Opgaver i jobbet

Arbejdsdagene vil være meget afvekslende og dynamiske, så det er vigtigt, at du kan have mange bolde i luften og indfri høje kvalitetskrav. Du skal blandt andet;

– Medvirke i erhvervets- og skolens rekrutteringsindsats af elever til vores uddannelser

– Målrettede rekrutteringsindsatser mod udvalgte grupper feks. studenter

– Styrke skolens netværk med fokus på udvalgte kommuner i samarbejde med vores studievejledere

-Understøtte kommunernes arbejde med 30% målsætningen for erhvervsuddannelser, herunder implementering af aktiviteter der styrker indsatsen

– Afdække trends og uddannelsesbehov i landbrugsvirksomhederne med henblik på fremtidige indsatser

– Projektdeltager i projekter med formål at styrke elevens ophold i lærevirksomheden, herunder synliggøre læringsmål i virksomheden og medvirke til at styrke sammenhængen mellem arbejde i virksomheden og uddannelsesforløbet på skolen

– Du understøtter lærepladserne, ledere og ejere med tiltag der gør dem til Danmarks bedste læresteder

– Gennemførelse og opfølgning på VTU – Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

– Arbejde med opgaver i relation til 3-partsforhandlingerne

– Samarbejde med virksomheder i ”den grønne alliance” i Viborg Kommune omkring mulige samarbejder og synergier

– Etablering og drift af et ”uddannelsesråd” for skolens uddannelser

Andre opgaver

– I samarbejde med studievejledere og uddannelsesledere, etablere en målrettet indsats for opfølgning på elever i lære efter grundforløb2

– Evaluering af elevernes lærepladsophold i virksomhederne og tiltag til kvalitetsudvikling heraf

– Information om vores uddannelser i forskellige sammenhænge

Din profil

Stillingen er nyoprettet, og du vil i høj grad få mulighed for selv at udvikle opgaven. Vi har brug for dine gode ideer, din virkelyst og engagement i sagen.

For at lykkes i jobbet, skal du frem for alt have lyst til at arbejde med unge mennesker, uddannelsens interessenter og etablere nye relationer og netværk.

Du har måske kendskab til erhvervsuddannelserne og kan sælge og kommunikere om skolens uddannelsesmuligheder.

Din baggrund er ikke afgørende, vi søger en uddannelseskonsulent, der kan skabe relationer til skolens samarbejdspartnere, og som evner at formidle og sælge skolens uddannelsestilbud.

Vi forventer, at du er en ambitiøs person, som nærer interesse for erhvervsuddannelsesområdet. Du skal være god til at skabe relationer og være en suveræn kommunikator – både i skrift og tale. Forretningsforståelse, overblik og systematik er en selvfølge.

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen og Asmildkloster Landbrugsskole, er du meget velkommen til at kontakte forstander Lars Møgelbjerg Andersen. Telefon 6054 2522 eller på mail la@asmildkloster.dk

Der er tale om en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse senest 1. august 2021. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst. Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Der er tilknyttet en attraktiv pensionsordning til stillingen.

Arbejdsstedet er i Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg.

 

Du sender din ansøgning via mail til la@asmildkloster.dk  emne: Uddannelseskonsulent

 

Ansøgningsfristen er onsdag den 2. juni 2021 og samtaler forventes afholdt 10. og 11. juni 2021. Alle interesserede opfordres til at søge.

 

 

På Asmildkloster Landbrugsskole udbydes alle trin af landbrugsuddannelsen på EUD, EUX og studenterindgang samt landbrugets lederuddannelse som Produktionsleder og Agrarøkonom. En del af uddannelsens praktiske træning og undervisning sker hos en række af regionens landbrugsvirksomheder.

Asmildkloster Landbrugsskole har 233 årselever i 2020. Asmildkloster skolehjem har plads til 338 elever og er pt. fuldt besat. Der er 45 medarbejdere heraf 25 undervisere. Se mere på www.asmildkloster.dk

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse