Asmildkloster Landbrugsskole bliver UNESCO Verdensmålsskole

ViborgBæredygtighed er nøglebegreb i Danmarks landbrug og i forhold til FN’s 17 verdensmål, og det er også et af kernepunkterne i Asmildkloster Landbrugsskoles uddannelsesstrategi. Derfor var glæden stor, da Asmildkloster blev orienteret om, at skolen nu officielt er UNESCO Verdensmålsskole.

Asmildkloster Landbrugsskole er placeret ved Viborg søerne i hjertet af Jylland og uddanner landmænd ad flere veje. EUD/EUX og det afkortede forløb for elever med anden uddannelse viser mangfoldigheden i at begynde en karriere i landbruget.

Som en af Danmarks største landbrugsskoler er det oplagt for Asmildkloster at blive verdensmålsskole. ”Vi har de seneste år haft et stort fokus på bæredygtighed i internationale projekter og i undervisningen på vores skole, og det er et af kernepunkterne i vores fremtid. Vi glæder os over, at vi nu kan kalde os verdensmålsskole og ser frem til at samarbejde i netværket med UNESCO og de øvrige verdensmålsskoler”, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

Vi har hvert år 450 landbrugselever gennem vores uddannelser, og kan vi klæde dem endnu bedre på til at blive fremtidens forandringsagenter i landbruget, når det handler om en bæredygtig dagsorden, så skal vi selvfølgelig gøre det.

De 17 verdensmål og 169 undermål er mangfoldige. Der er mange gode mål i arbejdet med FN’s verdensmål. Skolen har valgt at fokusere på 4 mål; Kvalitetsuddannelse, Ansvarlig produktion og forbrug, Klimaindsats & Livet på landet.

Asmildkloster har allerede nu flere bæredygtighedstiltag i fuld gang. Det gælder både i den konkrete undervisning, men også i forhold til bygninger, medarbejdertrivsel og generelt ressourceforbrug. De mange tiltag er et resultat af en løbende udviklingsproces og store ambitioner for fremtiden.

De mange nye bæredygtige tiltag inkluderer lige fra at indføre led-belysning i alle bygninger, internationale projektsamarbejder til valgfag på landbrugsuddannelsen. Det er først og fremmest medarbejderne på Asmildkloster Landbrugsskole, der sammen med skolens elever skal sørge for, at tiltagene bliver implementeret, og for at understøtte indsatserne, sikre sammenhæng og vidensdeling i indsatsen, har Asmildkloster udpeget en verdensmålskoordinator.

En naturlig følge for de 4 mål er etablering af Partnerskaber for handling. Et konkret eksempel herpå er engagement i FN17 Business Centeret i Foulum, hvor målet er er understøtte små- og mellemstore virksomheder i deres arbejde med at lave forretning sammen med Verdensmålene. Et arbejde hvor iværksætteri og innovation er væsentlige elementer.

I bund og grund handler samarbejdet om at skabe en lidt bedre verden. Det er vi allerede godt i gang med i Danmarks landbrug, når vi på landbrugsskolerne uddanner tusindvis af unge, og nu lægger vi et ekstra lag på i form af en skarp bæredygtighedsdags-orden, tilføjer Lars Møgelbjerg Andersen.

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse