Vækst i landbruget

37,5 mio. kr. til klimasmart handlekraft på europæiske landbrugsuddannelser

EU’s program, Erasmus+, har netop tildelt  landbrugsskolerne i Business Region Aarhus – Jordbrugets Uddannelsescenter, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Bygholm Landbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole og et stærkt europæisk partnerskab ca. 30 mio. kr. i støtte over de næste fire år til at finde nye, innovative måder at undervise fremtidens landmænd i klimasmart omstilling og udvikling af landbruget. Partnerskabet bidrager selv med ca. 7,5 mio. kr. Projektet, som hedder EVECSA, omfatter 22 partnere i 6 lande.

Fra Danmark indgår også Aarhus Universitet og Food & Bio Cluster Denmark som stærke partnere. Projektet er udviklet gennem de seneste tre år.

Frem til 2027 vil projektet skabe et EU-dækkende bæredygtigt netværk for alle interessenter og understøtte overgangen til klimasmart landbrug. Dette netværk vil fremover berige landbrugsskolerne på lokalt, regionalt og europæisk plan – og dermed den enkelte landbrugselev og den enkelte landbrugsbedrift.

Asmildkloster Landbrugsskole kommer ligesom de øvrige partnere til at udvikle nye læringstilbud til fremtidens lærlinge i landbruget, og det hele bliver baseret på den vigtigste forskning fra partnerskabets fire universiteter og to andre vidensinstitutioner, samt på de produkter og løsninger, som partnerskabets virksomheder byder ind med.

FAKTA:

Projektnavn:

EVECSA (European Vocational Exellence for Climate Smart Agriculture) (På dansk: Klimasmart Handlekraft til Landbruget)
22 partnere – heraf:

10 landbrugsskoler

6 virksomheder/erhvervsorganisationer

6 vidensinstitutioner (4 universiteter)

Danske partnere:

Bygholm Landbrugsskole (lead partner)

Asmildkloster Landbrugsskole
Jordbrugets Uddannelsescenter
Kalø Økologiske Landbrugsskole

Aarhus Universitet

Food & Bio Cluster Denmark (rep. for ca. 200 virksomheder)

Samlet budget/tilskud

5 mio. Euro / 4 mio. Euro

Samlet dansk budget/tilskud til Danmark:

1,7 mio. Euro / 1,355 mio. Euro

 

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse