Grafik af præcisionslandbrug

NORDEA-Fonden støtter projektet “Fra mark til model” med 1,6 mio. kr. fra Værkstedspuljen

En fantastisk nyhed landede her til morgen på Asmildkloster Landbrugsskole.

NORDEA-Fonden har besluttet at støtte skolens ansøgning til værkstedspuljen. 20 erhvervsskoler og 10 FGU-institutioner har opnået støtte fra puljen på i alt 100 mio. kr.

Projektet “Fra mark til model” skal etablere et værksted med udstyr i form af minimodel af skolens landbrug – Kløverhøjgaard, hvor teknologier og metoder demonstreres for landbrugselever på Asmildkloster Landbrugsskole, samt støtte til opkvalificering af undervisere.

Projektet vil etablere en minimodel af et præcisionslandbrug med udstyr, hvor lærlingene undervises i at anvende maskiner og udstyr, som understøtter landbrugets omstilling til et endnu mere bæredygtigt erhverv. Lærlingene skal inddrages i hele processen fra jordanalyser og biomassekort til præcise gødnings- og sprøjtemetoder, som er understøttet af realtids vejrdata, udbyttemålinger og begrænset jordbearbejdning.

Minimodellen vil anvende live data fra Kløverhøjgaard til at simulere forskellige landbrugsprocesser.

Indkøb af udstyr omfatter elektrisk markrobot, vejrstationer, drone og præcisionsgødningsudstyr. Derudover omfatter projektet kompetenceudvikling af undervisere i udstyret og udvikling og afprøvning af helhedsorienterede læringsforløb.

Vi er taknemmelige for støtten der kan demonstrere og inddrage ny teknologi som en del af arbejdet med den grønne omstilling og samtidigt understøtte det gode håndværk som fotosyntesen og næringsstoffernes kredsløb fortjener.

Lærlinge fra Asmildkloster Landbrugsskole vil i endnu højere grad med støtten udvikle de nødvendige kompetencer og dermed bidrage til fremtidens landbrug.

Vi er taknemmelige for støtten og ser frem til at gå i gang med projektet på Asmildkloster Landbrugsskole.

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse