Kasper Hvelplund Overgaard - Leder af projekter og Grøn innovation

Asmildkloster Landbrugsskole styrker indsatser med projekter og grøn innovation med ansættelse af ny leder

Asmildkloster Landbrugsskole styrker ledelsen af projekter og grøn innovation med oprettelse af en ny lederstilling og ansættelse af Kasper Hvelplund Overgaard pr. 1. januar 2024.

Skolen har i de senere år, investeret i at styrke rekrutteringen til landbrugsuddannelsen og samarbejdet med oplæringsvirksomhederne og landbrugserhvervets følgevirksomheder, blandt andet via ansættelse af en uddannelseskonsulent og projektkoordinator for såvel nationale som internationale projekter. Disse indsatser skal fastholdes og udbygges.

”På Asmildkloster Landbrugsskole trives ideer og projekter, og med ansættelsen af Kasper Hvelplund Overgaard vil vi i endnu højere grad understøtte ideudvikling og forfølge nye projekter og indsatser, til gavn for elevernes læring og trivsel samt for landbrugsvirksomhederne”

”Vores gode ideer skal helt ud til den enkelte elev / lærling og videre til vores mange gode landbrugsvirksomheder, der hver dag medvirker til at uddanne næste generation af landmænd.  Vi ønsker med ansættelsen af Kasper Hvelplund Overgaard at styrke og målrette denne indsats endnu mere”, siger skolens forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

Den nye organisering skal også gøre skolen klar til en foranderlig fremtid, nye indsatser og arbejdet for at skolen og skolens uddannelser er aktiv spiller i den grønne omstilling.

Med ansættelsen af en leder for projekter og grøn innovation fokuseres organisatorisk og målrettet på at skolens projektaktiviteter implementeres og effektueres. Med nye kræfter understøttes den grønne innovation på Asmildkloster Landbrugsskole. Her vil nye initiativer, partnerskaber og fundraising være en del af indsatsen.

Med mange ønsker til landbruget og landbrugets uddannelser vil vi investere i at vi som landbrugsskole ”kan spille med” og være en aktiv del af løsningen. Det viser vi ved denne ledelsesmæssige prioritering af indsatserne.

Giver do. anledning til spørgsmål kan der rettes kontakt direkte til forstander Lars Møgelbjerg Andersen, 6054 2522 eller la@asmildkloster.dk

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse