For dig som er over 25 år

Hvis du er over 25 år og gerne vil tage en erhvervsuddannelse skal du have en realkompetencevurdering (RKV). Det skal du fordi, du går ind under reglerne for erhvervsuddannelser for voksne (EUV).

En realkompetncevurdering er din adgangsbillet til en landbrugsuddannelse, når du er over 25 år, og afhængigt af hvilke erfaringer du har med dig, er der mulighed for, at du kan få kortet noget af din uddannelsestid.

Derfor er en RKV en god idé

Der er flere grunde til, at en RKV er en god idé:

  • Du får gennemgået og struktureret dine kompetencer og erfaringer.
  • Du får styr på, hvilke kompetencer du måske mangler for at starte på en uddannelse.
  • Din uddannelse bliver mere relevant for dig, fordi den bygger videre på det, du allerede har lært.
  • Du finder ud af, om du har mulighed for at afkorte din erhvervsuddannelse, fordi du allerede har noget med i bagagen.

Første skridt er at kontakte os

Kontakt os, hvis du gerne vil i gang med en realkompetencevurdering, eller hvis du gerne vil vide mere om mulighederne.

Du skal kontakte studievejleder, Sidsel Christensen på tlf 86 67 32 22 eller på mail sc@asmildkloster.dk 

Mere viden om realkompetencevurdering

Det er gratis for dig at få lavet en realkompetencevurdering. 

Du skal afsætte tid til forberedelse og gennemførsel af realkompetencevurderingen, som varer ca. 1 dag plus transport til og fra skolen hvor afklaringen gennemføres.

Afhængig af din baggrund kan dette variere og måske skal dine praktiske kompetencer efterprøves som en del af realkompetencevurderingen.

Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter først, fordi de skal give dig et betalingstilsagn.

I forbindelse med RKV skal du beskrive og dokumentere din baggrund. Du kan bruge nedenstående som udgangspunkt.

Erhvervserfaring
Her er det vigtigt, at du beskriver både typiske og specielle arbejdsopgaver. Det er her, du kan vise, at du gennem dit arbejde fx har gjort erfaring med arbejdsprocesser i landbruget, har arbejdet med områder, der har givet specielle kompetencer m.v.

Du skal kunne angive ansættelsessted, ansættelsens varighed med både år og måneder.

Fritids-/foreningsliv, bestyrelsesarbejde
Her kan du skrive, hvilke aktiviteter, du har eller stadigvæk deltager i som fx bestyrelsesarbejde, træneraktiviteter m.v.

Anden erfaring
Her kan du notere anden erfaring, du vurderer er relevant i forhold til din ansøgning. Det kan være højskoleophold, frivilligt arbejde, rejser med fagligt indhold, tillidshverv, relevant faglitteratur du har læst og er inspireret af, mv.

Anden uddannelse og kurser
Her noteres delvist gennemførte og igangværende uddannelser ind. Husk at skrive uddannelsens varighed med måned og årstal for start og sluttidspunkt ind.

Kurser
Notér de kurser, der har relevans for RKV. Hvis du kender niveauet på kurset (fx et AMU-kursus) noteres dette. Skriv kursets fulde navn – ikke forkortelser. Det er vigtigt, at skrive kursets omfang ind – både tidsperiode og det faktiske antal kursusdage/timer, ellers kan vi ikke vurdere kurset.

Realkompetencevurdering

En RKV tager en halv til en hel dag plus forberedelse. Afhængig af din baggrund kan dette variere.

Du gennemfører en samtale med en studievejleder og/eller faglærer, og dine praktiske kompetencer i forhold til uddannelsens mål kan også blive efterprøvet/afklaret.

Din RKV afgør, om du skal tage en EUV1, EUV2 eller EUV3. 

Euv1

Når du har mindst to års relevant erhvervserfaring skal euv gennemføres uden grundforløb og uden oplæring.

Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering. 

Euv2

Når du er 25 år eller derover, skal grundforløbets 1. del ikke gennemføres.

Afhængigt af erhvervserfaring og tidligere gennemført uddannelse gennemfører du hele eller dele af grundforløbets 2. del, der har en varighed på 20 uger.

Grundforløbsprøve
For at blive optaget på et hovedforløb skal du gennemføre en grundforløbsprøve på lige fod med unge, medmindre andet er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen. Hvis du får merit for det uddannelsesspecifikke fag, skal du ikke til grundforløbsprøve.

Overgangskrav
For at blive optaget på et hovedforløb skal du opfylde de overgangskrav, der er fastsat for uddannelsen på lige fod med de unge, med mindre det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at euv2-elever er undtaget.

Hovedforløb
Skoleundervisningen i det standardiserede hovedforløb er som udgangspunkt mindst 10 procent kortere end det tilsvarende hovedforløb på erhvervsuddannelse for unge.

Euv2-eleverne skal ligesom de unge have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Elever, som skal påbegynde en euv med grundforløb, kan begynde med eller uden uddannelsesaftale på samme måde som unge elever. Elever uden en uddannelsesaftale vil have adgang til skoleoplæring i et skoleoplæringscenter efter lovens almindelige regler.

Euv3

Hvis du ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal du gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge (eud).

Du kan finde uddybende beskrivelse af, hvad en realkompetencevurdering er på Undervisningsministeriets hjemmeside (åbner i nyt vindue) >

En arbejdsgiver kan få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling, når du er over 25 år.

Virksomheden kan søge tilskud, hvis du er (info fra Uddannelsesguiden):

 • ufaglært, ledig eller i beskæftigelse
 • faglært, ledig og har en forældet uddannelse
 • faglært uden en forældet uddannelse og har været ledig i mere end 6 måneder

Det tilskud, arbejdsgiveren kan få, afhænger af din situation.

Læs mere om muligheder for at få tilskud her >