Grøn omstilling på Asmildkloster Landbrugsskole

Asmildkloster blev i 2021 udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole. Vi tog dette skridt, fordi vi gerne vil være med til at sætte dagsordenen, når det kommer til grøn omstilling. Vi tror på, at uddannelsessektoren er et af de steder, hvor vi kan rykke, når det gælder bæredygtighed og visioner for fremtiden.

Landbruget arbejder mod klimaneutralitet i 2050. Det er også én af grundende til, at det giver rigtigt god mening for os at være UNESCO Verdensmålsskole.

Det betyder at

 • elever på Asmildkloster møder verdensmålene som en naturlig del af undervisningen og hverdagen på skolen. De opnår viden om verdensmålene og inspireres til selv at bidrage og tage ansvar i samfundet.
 • medarbejdere bruger verdensmålene som inspiration og pejlemærke i deres undervisning og arbejde på skolen. 
 • samarbejdspartnere vil møde en landbrugsskole, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af vores daglige praksis.

Se vores årsplan som UNESCO verdensmålsskole (pdf) >

Verdensmål på Asmildkloster
Verdensmålene er hverdag i vores uddannelser

Landbrugsuddannelsen tager i sit DNA udgangspunkt i bæredygtighed, og det styrker vi fremadrettet ved, at alle fag og læringsforløb skal integrere relevante verdensmål i undervisningen. De konkrete verdensmål Asmildkloster, har valgt at arbejde med er:

 • Kvalitet i uddannelse 
 • Ansvarlig produktion og forbrug
 • Klimaindsats
 • Livet på landet

Konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med målene, er vores årlige bæredygtighedsdag (temadag for alle elever og medarbejdere), øget fokus på internationalt samarbejde gennem udvekslingsophold for elever og ansatte og deltagelse i en række netværk med fokus på grøn omstilling.

Kontakt forstander Lars Møgelberg Andersen for mere information på la@asmildkloster.dk.

På Asmildkloster Landbrugsskole er verdensmålene en integreret del af hele vores praksis. Vi har imidlertid en række projekter, som arbejder særligt målrettet indenfor rammerne af vores status som UNESCO Verdensmålsskole.

Projekter med særligt fokus på vores rolle som UNESCO Verdensmålsskole

Projektets formål er at gøre FN´s verdensmål til en integreret del af undervisningen og hverdagen på skolen. Vi arbejder med elever og underviseres grundlæggende mindset og viden om bæredygtig udvikling.

Det gør vi bl.a. ved at

 • afholde en temadag for undervisere og elever med fokus på forståelse af verdensmålene og bæredygtig udvikling.
 • udvikle og implementere en model for, hvordan fag på landbrugsuddannelsen kan få en ´verdensmålsidentitet´.

Det handler grundlæggende om, at fremme en innovativ og kreativ tankegang for grøn omstilling i landbrugserhvervet.

Projektet foregår i samarbejde med bl.a. Region Midt.

Brug af VR i undervisningen

I projektet FARMER har vi fokus på, at få miljø og klimaforandringer ind i undervisningen med stærk inspiration fra FN´s verdensmål. På samme tid vil vi gerne bidrage til rekrutteringen til landmandsuddannelserne ved at gøre uddannelserne mere attraktive.

Derfor har vi bl.a. sat gang i disse aktiviteter:

 • at udvikle en kompetencematrix over de færdigheder, der skal uddannes til i fremtidens landbrug med særligt fokus på klimaforandringer.
 • at definere en ny ramme for indhold i specifikke fag.
 • at formulere anbefalinger til nytænkning af uddannelsens indhold.

Projektet hører under ERASMUS+.

For mere info kontakt Janneke Nkemka Pedersen på jnp@asmildkloster.dk

Landbrugselev i traktor i marken