Årets Læreplads 2022

Årets Læreplads er en anerkendelse af den gode læreplads. Elever der dimitterer som landmand, kan indstille deres læreplads/virksomhed til at deltage i konkurrencen om at blive kåret til “Årets Læreplads”.

Landbruget er fyldt med gode fortællinger om læremestre, ledere og kolleger der på attraktive arbejdspladser gør en fantastisk indsats for at lære den nye generation af landmand håndværket som en del af oplæringen i landbrugsuddannelsen – det vil Asmildkloster Landbrugsskole med kåringen af Årets Læreplads lyse på!

Elever der dimitterer som landmand fra HF2 EUD og Hf2 EUX kan indstille deres læreplads. Det gjorde 8 lærlinge denne gang. Her i blandt Line Andreasen indstillede sin læremester til at modtage prisen som Årets Læreplads.

Begrundelserne var mange, her følger et udpluk.;

”Fordi at der virkelig bliver taget hånd om en. Man bliver altid sat i 1. række, så det kan altid lade sig gøre at få fri hvis man står pludselig og er nødt til at skal have fri til et eller andet”.

”Ole og Ane-Mette som ejer gården, vægter meget højt at deres ansatte skal have det godt, og går meget op i at alle har det godt med hinanden ude på arbejdspladsen. Vi har sociale arrangementer i løbet af året, hvilket er med til at styrke fællesskabet på gården”

”Jeg har på mine snart 3 år ude ved Sandgrav-Gudum fået rigtig meget ansvar. Man får lov til at komme med rundt over hele gården og fået ansvars opgaver i de forskellige afdelinger. Jeg kan personligt godt lide at blive udfordret, hvilket de har været rigtig gode til at tage imod. Det synes jeg er vildt fedt, så man rigtig er klar til at skal ud og arbejde som faglært landmand med gris i speciale”

”Vi har hele tiden haft den aftale at jeg bare skulle sige til, når jeg gerne ville have mere ansvar, eller hvis jeg havde nogle ideer til hvad vi kunne lave om. Men selvfølgelig er man også blevet presset på den gode måde, til at udvikle sig en gang i mellem.”

”I efteråret 2021 søgte vi efter nye elever. Hvor jeg kom med den ide at jeg synes vi skulle lave en video, hvor vi viser lidt om vores dyr, og hvorfor vi har valgt at være elev hos sandgrav-Gudum. Ideen om denne video synes Ole og Ane-Mette var virkelig gode, og vi fik alt den arbejdstid vi ville, til at lave den. Denne video fik vi super god feedback på ude i byen (specielt for vores rolige dyr) og vi fik nogle henvendelser ud af det. Dette er jo en god nytænknings måde at få nye elever til”

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker stort tillykke til Sandgrav-Gudum v/ Ane-Mette og Ole Sandgrav.

Med anerkendelsen følge en gavecheck på kr. 5.000 til et medarbejderarrangement.

Kriterierne for indstilling til årets læreplads er:

Fagligt
Hvad har du lært som lærling/elev? Nævn gerne konkrete opgaver og forklar, hvordan de adskiller sig fra det, man lærer på landbrugsskolen?

Er der styr på sikkerheden når du arbejder og har du fået den nødvendige oplæring og vejledning så du kan arbejde sikkert og trygt og forebygge farlige situationer når du er på arbejde?

Giver din læreplads sig tid til at du i praktikken lærer det du skal og gerne mere til?

Kollegialt
Hvordan er dit forhold til de andre medarbejdere/kollegaer? Bliver du inddraget i de sociale begivenheder på arbejdspladsen, spiser I frokost sammen mv.?

Hvordan er tonen på din arbejdsplads? Taler i ordentligt til hinanden og er der en god omgangstone? Er der en positiv stemning og kan du som elev få hjælp når der er behov for det?

Ledelse/vejledning
Hvordan sikrer arbejdspladsen, at du lærer, hvad du skal? Ligger der en detaljeret plan fra starten eller klares det undervejs?

Er der klare forventninger til dig og din indsats når du er på arbejde og oplever du at din læremester “går forrest” i arbejdet når der er brug for det?

Giver din læremester / leder dig ansvar, så du “kan vokse med opgaven”?

Giver din arbejdsplads dig anerkendelse og feedback så du bliver dygtigere og lærer nyt?

Lyttes der til dine ideer og input og hvis de er “gode” bliver ideerne så brugt til at lave forbedringer på arbejdspladsen?

Socialt
Har du haft særlige udfordringer i forhold til at finde en praktikplads – familiemæssige, personlige problemer – og hvordan har arbejdspladsen forholdt sig til det?

Er din læreplads engageret i dig som ung? Spørges der til hvordan der går på skolen under skoleophold og der interesse for hvad du laver når du ikke er på arbejde?

Foto: Årets Læreplads 2022 – Sandgrav-Gudum, Foto: Læremester Ole Sandgrav indstillet af Line Andreassen

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse