Elever udenfor Asmildkloster Landbrugsskole

Legater ophæves og gives i gave til Asmildkloster Landbrugsskole

De to foreninger Fjordland og Familielandbruget Midtjylland har som bestyrelse for seks legater:


– Inger og Jens Peter Støjbergs legat
– A/S Andr. Andersens jubilæumslegat
– A/S Salling Banks jubilæumslegat
– Skive Andelsslagteris jubilæumslegat
– Skiveegnens Kalk- og mergelselskabs legat
– Salling Landboforenings legater


valgt at opløse disse, fordi de ikke længere giver tilstrækkeligt afkast til årlige uddelinger.

Asmildkloster Landbrugsskole modtager et beløb på 96.403,28 kr. 

Det er helt i tråd med legaternes formål om at støtte skoleophold i forbindelse med landbrugsuddannelsen. Asmildkloster Landbrugsskole, blev også tilgodeset, da  923.639,79 kr. fra Viggo Kristensens Fond, som også blev varetaget af de to foreninger, blev fordelt ved fondens opløsning i 2020.

Vores fokus vil være på tiltrækning og rekruttering til landbrugsuddannelsen. De vil have fokus på uddannelsen, image og selve branchen.
Vi ser en mulighed i, at teknologien kan være med til at tiltrække elever og samtidig øge kendskab til branchen. 

Historien om donationen vil blive fortalt, når der bliver talt om, hvordan vi har haft muligheden for at øge kendskabet til branchen og uddannelsen. Der er behov for flere landmænd, og det kan denne donation understøtte, idet den giver mulighed for at fremme kendskab til uddannelsen og erhvervet.

Det ligger os meget på sinde, at det bliver grundigt overvejet, hvordan midlerne skal bruges. De har endnu ikke besluttet noget bestemt – men overskrifterne kan være:

Fokus på uddannelsen, øge kendskabet til branchen, tiltrække flere elever og dette gøres evt. med elementer fra teknologiens verden.


• Teknologisk løft:
Digitalisering er i højsæde, hvor der arbejdes strategisk med at løfte uddannelserne, så de er up-to-date digitalt og teknologisk. Det kræver store investeringer, og midlerne hertil er ikke uanede. Her vil donationen uden tvivl kunne gøre en forskel for niveauet af det teknologiske løft på landbrugsskolerne.


• Løft af skolemiljøet:
Skolemiljøet spiller en – hvis ikke afgørende – så i hvert fald vigtig rolle i de unges valg af skole og uddannelse, og derfor er der også konstant fokus på, hvordan der kan skabes de bedst tænkelige rammer for eleverne.
Det kræver en stor omtanke at træffe det rigtige valg, og at det er en proces, eleverne bør inddrages i, da de kan have ønsker, behov og perspektiver, som ledelse og medarbejdere ikke er opmærksomme på. Derfor vil de to skoleledere i den kommende tid gå i dialog med eleverne, så de sikrer, at de får truffet en god og velovervejet fælles beslutning.

Der er ingen tvivl om, at donationen vil kunne bringe skolerne et stort skridt nærmere realiseringen af de mange ønsker, men af respekt for den flotte donation og oprindelige formål vil de gerne tage den nødvendige tid, så de får valgt den helt rigtige og mest langtidsholdbare løsning.

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse