Oversigtsbillede af Asmildkloster Landbrugsskole

Teknik underviser med passion for læring søges – OBS kort ansøgningsfrist

Vi søger Teknik Underviser med passion for læring og undervisning på landbrugsuddannelsen (EUD/EUX)

Teknik & Teknologi

En af vores erfarne tekniklærere går på pension, derfor har vi brug for dig!
Vi søger en ny kollega til undervisning hovedsageligt i teknik og teknologiforståelse


Hvem er du:


• Du elsker teknik og maskiner
• Du er uddannet som jordbrugsteknolog, landbrugsmaskinmekaniker, agrarøkonom eller tilsvarende
• Du interesserer dig for udvikling inden for landbrugsfaget
• Du kan koble teori med praktiske øvelser
• Du har lyst til at sætte teknologiforståelse på skoleskemaet
• Du brænder for at undervise og arbejde med unge mennesker i et aktivt kostskolemiljø
• Du er optaget af elevernes trivsel og ser dannelsesopgaven som en naturlig del af din opgave som lærer


Vi kan tilbyde:


• En skole i udvikling, som sætter den didaktiske opgave højt på dagsordenen
• Et undervisningsmiljø, hvor praksisfaglighed er en naturlig del af hverdagen
• Et forpligtende teamsamarbejde med engagerede kolleger
• Et attraktivt arbejdsmiljø med gode forberedelsesfaciliteter
• Et stemningsfyldt kostskolemiljø, hvor vi også er sammen med eleverne om måltider og lektietid
• Stor frihed til at tilrettelægge egne opgaver
• Deltagelse i diverse projekter både nationalt og internationalt
• Fokus på balance mellem arbejde og fritid
• En skole med værdier og historie
• En undervisningsopgave, hvor dannelsen af unge mennesker får tid og rum

Tiltrædelse 1. august 2022.

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den faglige organisation, CO2/uddannelsesforbundet.

Ansøgningsfristen er snarest muligt og senest fredag den 17. juni 2022, kl. 12.00 til

Asmildkloster Landbrugsskole stilet til uddannelsesleder Kirsten Haarbo på
E-mail kh@asmildkloster.dk.

Yderligere spørgsmål kan ligeledes rettes til uddannelsesleder Kirsten Haarbo på tlf: 21660963 ansættelsessamtaler afholdes i uge 25.


På Asmildkloster Landbrugsskole udbydes alle trin af landbrugsuddannelsen på EUD, EUX og studenterindgang samt landbrugets lederuddannelse som Produktionsleder og Agrarøkonom. En del af uddannelsens praktiske træning og undervisning sker hos en række af områdets landbrugsvirksomheder. Asmildkloster Landbrugsskole havde 240 årselever i 2021. Skolens skolehjem har plads til 338 elever og er pt. fuldt besat. Der er 50 medarbejdere heraf 26 undervisere. Se mere på www.asmildkloster.dk

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse