Besat – Vi søger Mentor – SPS – Vejleder

Vi ønsker at give vores elever de bedste vilkår for at gennemføre deres uddannelse. Vi søger derfor en ekstra kollega, der kan hjælpe den enkelte elev gennem de støttemuligheder, der eksisterer samt være en naturlig og vigtig del af elevens hverdag.

Bemærk: Kort ansøgningsfrist

Asmildkloster Landbrugsskole har historisk mange elever, og derfor ønsker vi også at udvide vores team omkring SPS, læsevejledning og mentorarbejde.

Vi søger efter en kollega til vores team, som varetager SPS, mentoropgaver, almen støtte og al administration forbundet hermed.

Vi håber at finde en profil, der besidder (nogle af) disse kompetencer:

 • Gerne uddannet læsevejleder og/eller matematikvejleder
 • Erfaring med mentorarbejde eller anden støttefunktion
 • Erfaringer med målgruppen (unge mellem 17 og 21 år)
 • Styr på kompenserende IT-programmer
 • Team-orienteret tilgang
 • Et bankende hjerte for unge, der har brug for guidning i deres uddannelsesforløb
 • Flair for administration i relation til ansøgning og dokumentation af SPS.
 • Gode kommunikative evner
 • Relationskompetent
 • Ærlig og robust i mødet med elever og forældre
 • Indblik i eller relation til landbruget er en fordel

Måske er du lærer, pædagog eller noget helt tredje.

Dit arbejdsområde og opgaver

Du medvirker i visitationssamtaler og ansøgningsprocessen, når en elev vurderes at have brug for SPS. Du sikrer, at SPS-støtte søges og afrapporteres, samt at SPS-støtten anvendes optimalt til gavn for eleverne.   Du udarbejder forløbsbeskrivelser og genansøgninger og planlægger og tilrettelægger aktiviteter med udgangspunkt i elevernes behov og mål.

Du indgår i elevernes daglige studie- og fritidsliv på Asmildkloster Landbrugsskole og understøtter dem i f.eks. gruppearbejde, praktikker, hjælp til struktur og overblik over de fagligt stillede opgaver, social trivsel mm. På Asmildkloster kan man uddanne sig til faglært landmand enten ad eud- eller eux vejen samt efteruddannelserne Produktionsleder og Agrarøkonom.

Du har en naturlig interesse for de mange kompenserende IT-hjælpemidler, der eksisterer, og du behersker selv brugen af disse. Du deltager i teammøder og tværfagligt samarbejde. Og du arbejder tæt sammen med elevens øvrige lærere og skolens anden SPS-medarbejder.

Vi kan tilbyde:

 • Et meningsfyldt arbejde på en skole i udvikling
 • En arbejdsplads med plads til dine idéer og visioner for arbejdet med unge, der har brug for støtte og guidning gennem deres uddannelse
 • Et undervisningsmiljø, hvor praksisfaglighed er en naturlig del af hverdagen
 • Et forpligtende teamsamarbejde med engagerede kolleger
 • Et attraktivt arbejdsmiljø med gode forberedelsesfaciliteter
 • Et stemningsfyldt kostskolemiljø, hvor vi også er sammen med eleverne om måltider og lektietid
 • Stor frihed til at tilrettelægge egne opgaver
 • Deltagelse i diverse projekter både nationalt og internationalt
 • Fokus på balance mellem arbejde og fritid
 • En skole med værdier og historie

Vi forestiller os en stilling på 30-37 timer.

Du vil have skolens pædagogiske leder som nærmeste leder.

Du skal regne med at bruge nogle at støttetimerne i elevernes fritid eftermiddag/aften.

Tiltrædelse 1. april 2023.

Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den faglige organisation, CO2/uddannelsesforbundet.

Der er tilknyttet en attraktiv pensionsordning til stillingen. Ligesom der er andre personalegoder, som oplyses ved samtale/ansættelse.

Ansøgningsfristen er 19. februar 2023 kl. 12.00 pr. E-mail stilet til pædagogisk leder

Karen Goul Smedegaard Kjær E-mail;  kgsk@asmildkloster.dk – Skriv SPS i emnefeltet.

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag d. 23. februar 2023.

Spørgsmål kan ligeledes rettes til pædagogisk leder Karen Goul Smedegaard Kjær på ovenstående mail eller på telefon 2138 4046.

Tilmeld uddannelse Tilmeld uddannelse