Dit partnerskab med landbruget

Under din uddannelse indgår du et AØ-partnerskab med en ejerleder, der stiller sig selv og sin virksomhed til rådighed som læringsplatform. Din AØ-partner stiller sig selv og sit netværk af ressourcepersoner til rådighed for dig. På den måde udvider du dit netværk og får mulighed for at afsøge potentielle lederjobs eller helt/delvist ejerskab og generationsskifte.

partner på agrarøkonomuddannelsen
Fokus på gode relationer

Arbejdet med personlige relationer med interne og eksterne interessenter er vigtigt i din uddannelse. Agrarøkonomerne gennemfører derfor et målrettet uddannelses- og træningsprogram i grundlæggende forhandlingsteknik.

Ledere i landbruget skal være beredte, og derfor er en vigtig del af din uddannelse at mærke lederrollen i praksis; hvad vil det f.eks. sige at træffe beslutninger under pres og i vanskelige situationer?

Du skaber synlige resultater

Gennem hele uddannelsen kommer du til at dokumentere og formidle læring og opgaveløsning hos din AØ-partner. Der opbygges en portfolio over opgaver og resultater heraf.

På den måde vil du allerede under din uddannelse udvikle og forbedre dit CV, så når du skal ud og søge job, er du klar med referencer, opgaver, resultater, etc.

Gå til siden med generel info om uddannelsen til agrarøkonom >