Flere veje til bedre sammenhæng mellem oplæring og skole

Det er helt afgørende, at elever oplever en rød tråd mellem skole og oplæring (praktik). Derfor arbejder vi i projektet Flere veje til bedre sammenhæng mellem oplæring og skole med at udvikle og implementere

  • metoder, der sikrer at elev, virksomhed og skole oplever en klar sammenhæng mellem skole og oplæring
  • redskaber, der skaber og understøtter dialog mellem lærer og praktikansvarlig på virksomheden
  • materialer og redskaber, der kan støtte lærerens forberedelse og efterbehandling af oplæringsperioden
  • materialer og redskaber, der kan støtte virksomheden i at bruge skolevejledning, når et oplæringsforløb planlægges og gennemføres

Projektet er et samarbejde mellem Asmildkloster Landbrugsskole, SOSU Skive-Thisted-Viborg og Undervisningsministeriet.

mål i oplæring som landmandOplæringsmål for uddannelsen til landmand

Et konkret output af projektet er en række små film, hvor vi eksperimenterer med at illustrere de læringsmål, der ligger til grund for oplæringsperioden i både kvæg-, gris- og plantespecialet på uddannelsens hovedforløb 1. 

Formålet med filmene er at konkretisere læringsmålene (se evt. oversigt over læringsmål hos Jordbrugets uddannelser) og formidle dem på en mere brugervenlig måde, som kan overføres direkte til den daglige praksis.

Målgruppen for filmene er

    • elever/lærlinge
    • læremestre
    • praktikvejledere

Eksempler på film af læringsmål

Nedenfor finder du en række eksempler på de første forsøg med at producere film med elever, som fortæller om læringsmål i oplæring. 

Alle film, som er produceret i projektet, findes samlet i playlisten

“Læringsmål i oplæring” på Asmildklosters Youtubekanal >

Tak til Line, Camilla, Frederik og Simon (elever på Asmildkloster Landbrugsskole) for at medvirke i filmene.