Inspiration udefra gør os kloge indadtil

For at du som elev, medarbejder, læreplads eller samarbejdspartner kan få det optimale ud af os som landbrugsskole vil vi gerne udvikle os. Det arbejder vi på hele tiden, og en stor del af dette arbejde består i at hente inspiration ude blandt virksomheder, organisationer, forskning, andre skoler og ikke mindst i udlandet. 

Brug af VR i undervisningen

Gennem en række netværk henter vi den nyeste viden og tager den med hjem, så vi sammen kan rykke både uddannelse og landbrug.

Vi er med i

Asmildkloster Landbrugsskole er en del af et stærkt netværk, der sammen udvikler landbrugsuddannelserne i Danmark og sikrer veluddannet arbejdskraft til dansk landbrug.

Danske Landbrugsskoler er en forening for skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse. Foreningen har en mere end 110 årig historie.

Foreningen varetager landbrugsskolernes uddannelsespolitiske interesser og styrker skolernes tværinstitutionelle netværk og samarbejde på det pædagogiske og faglige område.

Logo danske landbrugsskoler

Food and Bio Cluster logo

Food & Bio Cluster Denmark er et landsdækkende netværk, som arbejder målrettet med, at dansk fødevareproduktion og udnyttelse af bioressourcer fortsat skal være førende i verden, når det gælder viden, innovation og bæredygtighed.

Læs mere på organisationens hjemmeside www.foodbiocluster.dk.

Med FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål som omdrejningspunkt, arbejder FN17 Business med at skabe forretningsudvikling og innovation for SMV’er og start-ups. 

Besøg FN17 Business´ hjemmeside her.

Europea logo

EUROPEA er en fælleseuropæisk netværk af skoler i den grønne uddannelsessektor: Landbrug, skovbrug og gartneri m.v.

Sammenslutningen blev etableret i 1992. Medlemskredsen udgøres af 25 nationale EUROPEA-foreninger, heriblandt EUROPEA-Danmark. Med kontakt til omkring 1.000 grønne skoler er EUROPEA et af de største erhvervsskolenetværk i Europa.

Den danske organisation, EUROPEA-Danmark, omfatter samtlige skoler, som udbyder grønne erhvervsuddannelse; landbrugsskoler, tekniske skoler og kombinationsskoler.

Læs mere på EUROPEA´s hjemmeside www.europea.dk.

Herudover er foreningen Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer medlem af foreningen.

Xarxa logo

Xarxa er et netværk, som arbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner og lande i Europa. Netværkets mission er, at udvikle mulighederne for mobilitet internationalt for både elever og ansatte på erhversskoler.

Læs mere på Xarxas hjemmeside.