Et grønt mindset hos elever og ansatte

Med rod i FN´s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling er det vores mål at skabe et grønt mindset hos elever såvel som ansatte. Det gør vi bl.a. via internationale partnerskaber med en række skoler og institutioner fra Finland, Spanien, Kroatien og Belgien m.fl. 

Dette arbejde er fungerer under Erasmus+ og er et såkaldt K2-projekt som vedrører partnerskaber i erhvervsuddannelser.

internationalt samarbejde

Fra projektbeskrivelsen lyder det:

“Projektets primære formål er at implementere et grønnere curriculum på erhversuddannelserne hos de samarbejdende parter med vægt på bæredygtig udvikling, klimaforandringer og innovation. Derved gøres elever, undervisere og medarbejdere til ´true agents of change´ med målet at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og for at fastholde elever og nedbringe ungdomsarbejdsløshed i Europa.”

Vil du vide mere? → Kontakt Janneke Nkemka Pedersen på jnp@asmildkloster.dk.

Dyk ned i flere af de projekter, som er iværksat under dette fokus ↓

Internationale projekter med fokus på bæredygtighed

Projektet er et samarbejde med partnere i Tyrkiet, Italien, Portugal, Grækenland og Spanien.

Projektets hovedtemaer er:

  • Kulturel forståelse
  • Historiske rødder
  • Kulturel arv
  • Europæisk borgerskab
  • Racisme

Projektet er gennemført i perioden 2017 – 2019.

Projektet FARMER er i høj grad understøttet af ERASMUS+ og knytter sig endvidere til vores status som UNESCO verdensmålsskole.