Vores rusmiddelpolitik

Asmildkloster Landbrugsskoles rusmiddelpolitik er i overensstemmelse med skolens værdier og målsætninger. Rusmiddelpolitikken fastlægger klare og synlige retningslinjer vedrørende indtagelse af alkohol og andre rusmidler.

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at hjælpe unge til at få et fornuftigt og realistisk forhold til brug af alkohol og andre rusmidler.

På Asmildkloster Landbrugsskole er det ikke tilladt at medbringe, indtage, være påvirket af eller distribuere alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Aktiviteter der træder i stedet for almindelig undervisning kan f.eks. være introdage, hytteture, ekskursioner og øvrige sociale arrangementer.

Skolen kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol og kun alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Dette gælder f.eks.: Fester, caféarrangementer, dimission og kursusaktiviteter. Der kan  gives tilladelse på studierejser, når dagens program er slut – og altid efter aftale med de ansvarlige lærere. For elever under 18 år kræver det en tilladelse fra forældre.

Konkret udmøntes skolens politik således ↓

Alkohol

Skolens alkoholpolitik er vedtaget på elevrådsmøde den 28.11.2016 og godkendt af skolen.
For elever der må indtage alkohol på skolen, kan det ske i åbningstiden i baren kl. 2000-2300 eller på værelset.  Se nedenstående:

Grundforløb 
– Ingen alkohol på skolen. Ingen alkohol under skoleophold, ej heller andre steder, udenfor skolen.

Hovedforløb 1 samt Afkortet forløb 
– Ingen alkohol på skolen. (Heller ikke i bilerne)
– Alkohol må nydes i skolens Bar om torsdagen.

Hovedforløb 2 samt lederuddannelserne PL & AØ
– Kan have 2 genstande pr. person på værelset,  uanset om de er fulde eller tomme.          

En genstand er Alm. øl (33 cl., u/ 6 pct.), Breezer, Mokai og lignende betragtes som alm. øl.

Elever der er påvirkede af alkohol i undervisningstiden forlader undervisningen og noteres fraværende. Arbejdsgiver underrettes.

Overtrædelse af skolens ryge– eller alkoholpolitik medfører:
1. gang— hjemsendelse fra skolehjem i én uge
Gentagelse—hjemsendelse fra skolehjem resten af den pågående skoleperiode

Rusmidler

Ingen rusmidler er tilladt. Elever der indtager, opbevarer, handler med eller på anden måde er i kontakt med rusmidler bortvises. Elever med misbrug som indgår i et dokumenteret behandlingsforløb kan efter aftale med skolen forblive elev.

Overtrædelse af  skolens regler for alkohol og rusmidler medfører altid underretning af arbejdsgiver, forældre, SU-styrelsen m.v.—selvfølgeligt afhængigt af den enkelte elevs alder og forhold.

Ved mistanke om rusmidler på skolens område eller mistanke om at elever er indtager, opbevarer, handler med eller på anden måde er i kontakt med rusmidler kan skolen gennemføre særlige indsatser, herunder gøre brug af narkohundeteams for konkret opsporing og som forebyggende initiativ.