Tobaksfri skole og skoletid

Det er slut med at tænde en smøg, tage snus eller ryge e-cigaret i skoletiden, når elever starter på en ungdomsuddannelse.

Fra den 31. juli 2021 bliver røgfri skoletid nemlig et lovkrav, og det betyder, at vi på Asmildkloster Landbrugsskole gør klar til en ny hverdag uden røg og damp.

Målet er at vende en tendens, så flere helt holder sig fra at begynde at tage snus og ryge cigaretter og e-cigaretter. Nogen begynder faktisk at ryge, når de starter på en erhvervsskole. Det, synes vi ikke, er det fedeste.

Tobaksfri skole & skoletid er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier i 2019 blev enige om for at få færre unge til at begynde at ryge.

Her gælder reglerne

Tobaksfri skole betyder at det ikke er tilladt at anvende tobaksrelaterede produkter. Man må således hverken ryge, dampe eller snuse på de områder skolen har udpeget som omfattet af politikken.

Tobaksfri skoletid

Tobaksfri skoletid betyder, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende skal undlade at anvende tobaksrelaterede produkter i skoletiden. Man må således hverken ryge, dampe eller snuse i skoletiden. Med indførelsen af tobaksfri skoletid må tobaksrelaterede produkter ikke anvendes hverken på eller uden for skolens område i skoletiden. 

Skoletiden på Asmildkloster Landbrugsskole er defineret som Mandag – torsdag kl. 0800 – 1530, fredag 0800-1200.

Asmildkloster Landbrugsskole har valgt, at politikken gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lign. – men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, idet der er en negativ effekt for alle disse produkter.

Hvis du ikke overholder reglerne ↓

Det har vist sig, at politikker på dette område kun lader sig gennemføre, hvis der er tilhørende sanktioner, som håndhæves af skolen. Derfor indføres nedenstående handleplan og sanktioner ved brud på reglerne om tobaksfri skole- og arbejdstid.

På Asmildkloster Landbrugsskole er alle medarbejderne en aktiv del af håndhævelsen af Røgfri Skoletids Politikken. Det betyder, at alle er opmærksomme på overtrædelse af reglerne for røgfri skoletid og reagerer jævnfør politikken og sanktioner.

Alle medarbejdere, der konstaterer overtrædelser viderebringer elevens navn og klasse i en mail eller lignende til nærmeste leder, som viderebringer beskeden, hvis det er nødvendigt ifølge nærværende politik.

På Asmildkloster Landbrugsskole gælder et sanktionssystem med fire trin:

1. Første gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en samtale, hvor reglerne gennemgås og indskærpes. Samtalen registreres i Uddata+, og eleven informeres om hjælp til at blive røgfri.

2. Anden gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en mundtlig advarsel og samtale med det sigte at støtte og hjælpe eleven i gang med ”hjælp til at blive røgfri”, hvis det ønskes. Den mundtlige advarsel registreres i Uddata+.

3. Tredje gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til en skriftlig advarsel. Denne gang med henblik på midlertidig bortvisning fra. Det afgøres på den enkelte uddannelse, hvor længe bortvisningen gælder – op til 10 dage. Den skriftlige advarsel registreres i Uddata+.

4. Fjerde gang reglen overtrædes udmeldes eleven fra skolen. På sanktionstrin 2-4 orienteres forældre, hvis eleven er under 18 år, og virksomheden hvis eleven er i lære.

Skolen vil gerne yde hjælp ved et ønske om at stoppe med brugen af tobak og har derfor mulighed for at guide videre til forskellige behandlingstilbud både elektroniske og igennem Sundhedsskolen i Viborg Kommune. Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skole- og arbejdstid i den programlagte undervisningstid. 

Det kræver noget at ændre vaner

Vi skal ikke tvinge nogen til at stoppe med at ryge, men vi skal prøve at ændre en kultur ude på skolerne, så det ikke er det, man laver i pauserne – vi håber at få en god dialog med elevrådet om alternative muligheder.