Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gymnasium har siden 2012 tilbudt EUX-uddannelsen. Det betyder at der idag er 142 EUX-elever på Asmildkloster.

Siden skoleåret 2017 er der EUX-elever på Gf1, Hf1 og Hf2. Eleverne er i egne klasser og har derfor de optimale muligheder for at gennemføre kombinationsuddannelsen som landmand og student. Studiemiljøet er nøglen til succes idet EUX-uddannelsen er komprimeret og koncentreret.

Se faktark om EUX

Et studiemiljø med synergieffekter mellem landbrugsdelen og gymnasiedelen er med til at sikre høj kvalitet. Kort sagt landets mest suveræne studiemiljø for EUX-elever indenfor landbrug. Med EUX-Landbrug bliver du landmand og student på samme tid.

Uddannelsen er et godt udgangspunkt for at arbejde i landbruget, som driftsleder eller selvstændig landmand. De ekstra kompetencer som de gymnasiale fag giver dig, klæder dig optimalt på til at udvikle og drive fremtidens landbrug. Uddannelsen henvender sig derfor til dig, som har interesse for landbruget og som samtidig ønsker, at sikre dig muligheden for at læse videre på en videregående uddannelse.

EUX-uddannelsen kombinerer teori og praksis og giver den perfekte start på en naturvidenskabelig uddannelse, eksempelvis dyrlæge, agronom, biolog, farmaceut og en række andre uddannelser. Med andre ord: Som EUX-Landmand kombinerer du en solid faglig erhvervsuddannelse med en studiekompetencegivende eksamen rettet mod videreuddannelse på universitetet.

Undervisning i landbrugsfagene foregår på Asmildkloster Landbrugsskole og undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Viborg Gymnasium.

Se også: EUX-elever scorer topkarakterer i matematik, kemi og erhvervsøkonomi.

På alle skoleophold er det muligt at bo og spise på landbrugsskolen og være en del af kostskolemiljøet. Som EUX’er får du det bedste fra begge verdener. Landbrugsskolens vekselvirkning mellen teori og praksis samt gymnasiets faglige niveau og studiemiljø. Det giver dig de bedste forudsætninger for en god start på dit arbejdsliv og studiekompetencer til fremtiden.

Uddannelsen til EUX-Landmand tager godt 4 år og med en uddannelsesaftale, får du løn i en stor del af uddannelsen.

“Du er velkommen til at booke en samtale hvor vi sammen med dig afklarer mulighederne og spørgsmål – så du har det bedste grundlag for at træffe en beslutning om uddannelse og din fremtid.

Book en samtale

Tilmeld dig

Læs mere

Livet på skolen

Læs mere

Besøg Asmildkloster

Læs mere