Det første skridt i lederuddannelsen – Produktionsleder – Start onsdag den 24. august 2022

“Alle medarbejdere fortjener, at kende til målsætninger og forventninger – og at blive holdt op på dem”

Produktionsleder er første skridt på vejen i lederuddannelsen. Du møder dit team af undervisere fra Asmildkloster Landbrugsskole, du oplever arbejdsformen og får et klart billede af hvad det vil sige at være en del af lederuddannelsen på Asmildkloster. Du får svar på dine spørgsmål om ledelse og om uddannelsen og bliver i stand til, at beslutte hvad dit næste skridt skal være. Du bliver afklaret og motiveret til, at beslutte dit næste skridt. Dette sker blandt andet ved at arbejde med dine mål for dit arbejde og for din personlige udvikling. Indholdet er;

  • Hvad er ledelse? Du får et overblik over ledelse og et indblik i hvad det er for dig i praksis.
  • Du lærer og træner ledelse i praksis under din uddannelse – kort sagt så får du prøvet dig selv og får feedback til udvikling fra dine medstuderende
  • Hvis jeg skal udvikle andre skal jeg selv udvikles…..
  • Kommunikation af mål til alle der kan få bolden
  • Du udvikler relationer til de øvrige deltagere på Asmildkloster Landbrugsskoles lederuddannelse og får ad denne vej maksimalt udbytte og læring
  • Du finder din egen selvstændige vej mod lederjobbet og får værktøjer til ledelse i praksis
  • Du får værktøjer til at styre produktionen og du får indsigt i økonomien i en veldrevet produktion

Produktionslederen’s uddannelse er målrettet mod ledelse og selveje eller mellemleder i en stor produktionsenhed. Uddannelsen til produktionsleder varer 20 uger.

Alle fag arbejder frem mod en fælles eksamen på de liniefag du selv vælger. Liniefag skolen tilbyder er: Kvæg, Svin, Planter/maskiner samt Pelsdyr. Alle studerende kommer til at arbejde med plantefag uanset linieopdeling.

Målet med uddannelsen er, at du bliver så skarp, at du med din viden og indsigt kan være med til at sikre din virksomhed gode relationer og resultater, når du diskuterer økonomi med din bank, når du diskuterer foderplaner med konsulenten og når du kommunikerer med dine medarbejdere.

Produktionslederen kan bl.a.:

  • Tilrettelægge og gennemføre landbrugsproduktionen på baggrund af biologiske, produktionstekniske og økonomiske indsigter
  • Analysere og vurdere en landbrugsproduktion og på baggrund heraf gennemføre de nødvendige ændringer i en daglig produktion
  • Tage ansvar for medarbejdere, udvikle og motivere personalet på landbruget og opklære unge til landmandsuddannelsen.

For at nå målet, kommer du til at bruge meget tid på store projektopgaver, hvor du skal have overblik over hele produktionen, finansieringen og økonomien og samtidigt lægge planer for de kommende år.

Akademiuddannelsen i ledelse

– som en del af Produktionsleder Asmlidkloster Landbrugsskole tilbyder vi akademiuddannelsen med modulet “Ledelse i praksis” som en del af Produktionslederuddannelsen – eksamen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Se prisen herfor under skoleomkostninger.

Adgangskrav

Gennemført og bestået erhvervsuddannelsen som landmand, så har du direkte adgang til lederuddannelsen.

Statens Uddannelsesstøtte

Du kan søge om SU til uddannesen. Se mere under www.su.dk eller kontakt skolen for yderligere information om regler samt dine muligheder. 

Det hedder sig at: ” Heldet følger de velforberedte”. Med produktionslederuddannelsen fra Asmildkloster er du velforberedt til et godt liv og karriere i landbruget. Ring til skolen 8667 3222 – spørg efter Kirsten Haarbo og hør om netop dine muligheder som Produktionsleder.

Tilmeld dig Se faktaark om uddannelsen som produktionsleder

Akademiuddannelsen i ledelse

– som en del af Produktionsleder Asmlidkloster Landbrugsskole tilbyder vi akademiuddannelsen med modulet “Ledelse i praksis” som en del af Produktionslederuddannelsen – eksamen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Se prisen herfor under skoleomkostninger.

Gennemført og bestået erhvervsuddannelsen som landmand, så har du direkte adgang til lederuddannelsen.

Du kan søge om SU til uddannesen. Se mere under www.su.dk eller kontakt skolen for yderligere information om regler samt dine muligheder.

“Du er velkommen til at booke en samtale hvor vi sammen med dig afklarer mulighederne og spørgsmål – så du har det bedste grundlag for at træffe en beslutning om uddannelse og din fremtid.

Book en samtale

Mød ledelsesunderviser Mads Justesen og bliv en del af et fedt studiemiljø!

Derfor blev Marie Produktionsleder fra Asmildkloster Landbrugsskole!

Tilmeld dig

Læs mere

Livet på skolen

Læs mere

Besøg Asmildkloster

Læs mere